Ytterligare 100 miljoner till hållbar industriomställning

Regeringen förstärker Industriklivet med ytterligare 100 miljoner kronor för 2019 i vårändringsbudgeten. Samtidigt återställer regeringen också Energimyndighetens möjlighet att gå in med satsningar i stora projekt genom att ingå fleråriga avtal på sammanlagt 1,8 miljarder kronor.  

Sverige ska inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast 2045. Idag kommer omkring en tredjedel av de samlade utsläppen i Sverige från industrins förbränning och processer. Genom regeringens klimatsatsning Industriklivet kan industrin få stöd att ställa om för att kraftigt minska sina processrelaterade utsläpp av växthusgaser.

– Industriklivet är mycket uppskattad av den tunga industrin som får ett nödvändigt stöd för att utveckla de tekniksprång som behövs för att få ned klimatutsläppen till noll. Denna satsning har alla förutsättningar att sprida sig som en modell internationellt. Sverige både kan och ska gå före, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Det är den här typen av stöd, som vi nu kan utöka, som kommer vara centrala för att få ner koldioxidutsläppen. Här finns också en stor potentiell global marknad och möjligheter till miljöteknikexport för nya klimatsmarta lösningar, som exempelvis stål utan kol, säger finansminister Magdalena Andersson.

Regeringen återställer också Energimyndighetens möjlighet att gå in med satsningar i stora projekt genom att ingå fleråriga avtal på sammanlagt 1,8 miljarder kronor.

Förslagen i vårändringsbudgeten bygger på januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet, och Liberalerna.

För mer information, kontakta:

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos
miljö- och klimatminister
samt vice statsminister
Isabella Lövin

072-206 08 92

www.regeringen.se/miljo

Miljö- och energidepartmentet
Malmtorgsgatan 3 103 33 Stockholm
08-405 10 00
regeringen.se/miljo

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Industriklivet är en långsiktig reform som startade 2018 och är planerad att fortsätta till 2040. Syftet är att stödja industrin att med hjälp av nya processer, och till exempel elektrifiering, minska sina processrelaterade utsläpp för att nå de klimatpolitiska målen. Satsningen består både av stöd till förstudier och stöd till investeringar.
Twittra det här

Citat

Industriklivet är mycket uppskattad av den tunga industrin som får ett nödvändigt stöd för att utveckla de tekniksprång som behövs för att få ned klimatutsläppen till noll. Denna satsning har alla förutsättningar att sprida sig som en modell internationellt. Sverige både kan och ska gå före.
Miljö- och klimatminister Isabella Lövin
Det är den här typen av stöd, som vi nu kan utöka, som kommer vara centrala för att få ner koldioxidutsläppen. Här finns också en stor potentiell global marknad och möjligheter till miljöteknikexport för nya klimatsmarta lösningar.
Finansminister Magdalena Andersson