Första Svanenmärkta grillkolet lagom till påskfesten

Report this content

Nu kan du välja Svanenmärkt grillkol som granskats ur ett helhetsperspektiv, från trä till aska, så att det är ett av de bästa valen för miljö, klimat och hälsaEnbart i Sverige köper vi runt 10 miljoner påsar grillkol och briketter om året.

Det är företaget Skandivaror/Gryfskand, som klarat Svanens krav för grillkol och briketter.  

– Vi valde att Svanenmärka då Svanens krav innebär ett grundligt kontrollsystem med besök på plats. Vi vill kunna bevisa att våra produkter inte innehåller ”fulkol”.  Idag svämmar marknaden över av fulkol från skövlade skogar i Afrika, Asien och Sydamerika och många återförsäljare har inte kontroll över var deras grillkol härstammar från, säger Alexander Brömer, marknadschef på Skandivaror/ Gryfskand.

Den illegala träkolshandeln i Afrika har koppling till terrorgruppen Al Shabaab och omsätter tre gånger mer än droghandeln. Virket packas om och säljs under falskt ursprung, enligt en FN-rapport.

 Miljömärkning Sverige gör besök på plats och kontrollerar produktionsanläggningen och lager av råvara. Träråvaran kan spåras tillbaka till vilken skog trädet har vuxit i med spårbarhetscertifieringen FSC100.

– Vi är väldigt glada över att få med oss en aktör som Skandivaror/ Gryfskand, som bidrar till att göra grillfesten grönare. Svenska konsumenter använder cirka 23 000 ton grillkol om året, så att välja Svanenmärkt är en konkret insats för miljön, säger Eva-Lotta Lindholm, produktspecialist på Miljömärkning Sverige, som ansvarar för Svanen och EU-Blomman.

Svanen krav utgår från ett helhetsperspektiv:

  • Klimatsmart: För att vara resurssnålt och därmed minska klimatpåverkan krävs laboratorietest för att bevisa effektivitet och kvalitet vad gäller förbränning .  
  • Spårbart: Virket ska vara FSC-certifierat med FSC100 eller PEFC-certifierat. Inga kontroversiella tropiska träslag tillåts. Läs mer här i Svanens krav på träråvara:
  • Hälsa: Det ställs tuffa krav på kvaliteten för att minimera ohälsosamma utsläpp vid förbränning. Det innebär att det ställs krav på ren träråvara och att eventuella tillsatser måste uppfylla livsmedelskvalitet. 
  • Sociala krav: Tillverkaren ska följa FN Global Compact  och FN:s Barnkonvention som ska motverka att mänskliga rättigheter kränks och reglerar arbetsrättsliga förhållanden, som till exempel förbud mot barnarbete, tvångsarbete, rätt att förhandla. Läs mer i bifogad FAQ. (länk)

Skandivaror, med sitt polska dotterbolag Gryfskand, säljer grillkol och grillbriketter över hela Europa. Nu finns Svanen-märkta produkter i Finland, Norge och Danmark. I Sverige säljs de på Granngården. Pressbild bifogas.

För kommentarer:

Alexander Brömer, marknadschef på Skandivaror/ Gryfskand 0706- 36 31 72.

Eva-Lotta Lindholm, 08-55 55 24 57

För mer information: Anna Norberg, presskontakt Miljömärkning Sverige, 0762-62 54 90, 08- 55 55 24 13,  anna.norberg@svanen.se.

Om Svanen och EU Ecolabel: Svanen är Nordens officiella miljömärke och EU Ecolabel är EU:s. Miljömärkning Sverige AB arbetar på uppdrag av regeringen för att vägleda konsumenter till de miljömässigt bästa produkterna. Produkterna lever upp till hårda miljö- och hälsokrav, som fastställs av en oberoende tredje part och skärps kontinuerligt. Svanen och EU Ecolabel är också verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Läs mer på www.svanen.se

Media

Media

Dokument & länkar