”Äntligen lättare för synskadade att få tillgång till böcker”

EU-parlamentet röstade i dag med bred majoritet ja till ratificering av Marrakechfördraget som kommer göra det lättare för blinda och synskadade att få tillgång till böcker i format de kan läsa.
− Äntligen kan fördraget börja verka och underlätta för de 285 miljoner blinda och andra med synnedsättning världen över att lättare få tillgång till böcker, säger EU-parlamentariker Max Andersson (MP) som varit parlamentets huvudförhandlare för förslaget.

Marrakeshfördraget är skapat av FN-organet WIPO och gör det lagligt att dela verk mellan olika länder och mellan synskadades organisationer och bibliotek världen över. Fördraget har redan trätt i kraft i stora delar av världen, men i EU har processen bromsats av vissa medlemsländer.

Det här innebär en stor förbättring för många människor. De flesta av de böcker som gjorts tillgängliga för synskadade finns i EU-länder, men fram till nu har de varit inlåsta bakom nationella gränser. Snart kommer de att släppas fria, säger Max Andersson (MP).

Detta var det sista steget av lagstiftningsprocessen. Lagen kommer att träda i kraft i september detta år.

Pressekreterare Alfons Röblom + 358 40 769 36 36

alfons.roblom@europarl.europa.eu

Om oss

Miljöpartiet de Gröna i Europaparlamentet

Prenumerera