"Extra mandat för Sverige, färre EU-ledamöter efter Brexit"

Miljöpartiets EU-parlamentariker Max Andersson hoppas att Sverige får en extra plats i Europaparlamentet efter Brexit, men att det totala antalet ledamöter minskar i morgondagens omröstning i Europaparlamentets konstitutionella utskott.

- Sverige kommer med all sannolikhet att få ytterligare en plats i EU-parlamentet. Samtidigt arbetar jag för att det totala antalet ledamöter bör minskas om Storbritannien lämnar Unionen.

Det säger Max Andersson från Miljöpartiet inför tisdagens omröstning i det konstitutionella utskottet i EU-parlamentet.

- Jag är glad om en del av de brittiska platserna används för att justera dagens orättvisor. Det mesta pekar nu på att Sverige kommer att få en ytterligare plats då befolkningen i vårt land ökat. Sverige skulle få 21 platser mot 20 idag.

- Jag och majoriteten i utskottet är däremot avvisande till att alla Storbritanniens platser skall fyllas upp. Merparten av platserna bör finnas kvar inför en eventuell kommande utvidgning av EU.

- Det finns förslag på att en del av de brittiska platserna skall avsättas för europeiska partier på transnationella listor. Det finns tyvärr en risk att det blir majoritet i utskottet för detta. Transnationella listor skulle i praktiken skapas i en snäv krets på EU-nivå, centralisera makten, och riskerar att ge oss ännu fler ledamöter med rötter i de största länderna som redan dominerar i EU.

Aleksandra Eriksson

Pressekreterare

Miljöpartiet i Europaparlamentet

+32 484 50 69 24

Aleksandra.Eriksson@europarl.europa.eu

www.mp.se/eu

Om oss

Miljöpartiet de Gröna i Europaparlamentet

Prenumerera