"Migration som följd av klimatkatastrofer måste tas på allvar"

- Vi kan inte fortsätta ignorera att klimatförändringarna kommer att bidra till politisk instabilitet, ekonomiska påfrestningar, ökad migration och ökade flyktingströmmmar. Det säger EU-parlamentariker Linnéa Engström (MP) som presenterar den första rapporten om klimatflyktingar i EU-parlamentet idag.

Runt 2050 menar FN att världen kan ha 200 miljoner människor som drivits från sina hem på grund av klimatförändringar. I betänkandet kräver föredragande Linnéa Engström (MP) att fördrivning och migration av människor som en följd av klimatkatastrofer tas på allvar.

- Det är ett framtidsperspektiv vi inte kan fortsätta att ignorera. Därför måste vi utveckla FN:s system för migration så att de också inkluderar denna kategori av flyktingar, säger Linnéa Engström.

FN har visat att kvinnors och barns utsatthet vid klimatkatastrofer är 14 gånger större än mäns. 66 procent av världens 1,4 miljarder mest fattiga människor är kvinnor som lever i länder som drabbas hårdast av klimatförändringarna.

- Klimatfrågan förstärker könsmaktsordningens negativa effekter på samhällens utveckling, säger Linnéa Engström.

FN:s gröna klimatfond kommer att spela en viktig roll för de länder som drabbas hårdast. Fonden bör öronmärka stora resurser för att säkra kvinnors rättigheter, representation och resurser, de så kallade ”tre r:en” i Parisatavtalet.

Linnéa Engström varnar för att alla referenser i Parisavtalet som handlar om att jämställdhetsanpassa klimatstrategier i princip är frivilliga

- Jämställdhetsperspektivet lyser med sin frånvaro i de olika processer och förhandlingar som pågår inom ramen för Parisavtalet. Det är ett allvarligt misstag. Det handlar i grund och botten om vem i lokalsamhället som har praktiska kunskaper om till exempel jordbruk, skogsbruk och fiske. Och det är ofta kvinnorna. Därför behöver vi en feministisk klimatagenda med verkliga ekonomiska resurser, säger Linnéa Engström.

Pressekreterare Alfons Röblom + 358 40 769 36 36

alfons.roblom@europarl.europa.eu

Om oss

Miljöpartiet de Gröna i Europaparlamentet

Prenumerera