Miljöpartiet: "Förbjud mördarrobotar"

Miljöpartiets kongress röstade under lördagen om ett totalförbud för autonoma vapensystem, så kallade “mördarrobotar”. Förslaget var ett tillägg till partistyrelsens utkast på valmanifest och vann ombudens majoritet.

 

– Frågan om autonoma vapen är relativt okänd men det är bråttom att agera. Att stoppa utvecklingen av autonoma vapen är fredsrörelsens nästa stora uppgift. Vi vill att Miljöpartiet driver på för att ett förbud ska bli den svenska linjen i framtida förhandlingar, både inom EU och FN, säger Björn Hummerdal, ombud för MP Stockholmsregionen, som skrev ändringsförslaget.

 

EU har nyligen öppnat upp för att utveckla autonoma vapen via EU-budgeten, vilket är helt oacceptabelt och behöver stoppas. Frågan om ett totalförbud behöver komma upp på den politiska dagordningen, och kongressens beslut är ett steg på den vägen, säger Bodil Valero, EU-parlamentariker och gruppledare i EU-parlamentets säkerhetsutskott.

 

Bakgrund:

* Kongressen antog ett förslag om att Miljöpartiet under nästa mandatperiod vill “driva fredsfrämjande samarbete och verka för global nedrustning och avveckling av kärnvapen, och ett totalförbud mot användningen av autonoma vapensystem.”

Autonoma vapen är vapensystem som kan ta egna beslut om vem, vad och när de ska attackera ett mål. Det ger en stor otydlighet i ansvarsutkrävande då ingen människa är inblandad i beslutsfattandet.

I augusti återupptas FN-förhandlingarna om ett internationellt förbud inom ramen för FN:s vapenkonvention.

Efter påtryckningar från EU:s medlemsländer blev det i veckan klart att EU får finansiera utvecklingen av autonoma vapen via EU:s nya försvarsfond.

***

Aleksandra Eriksson

Pressekreterare

Miljöpartiet i Europaparlamentet

+32 484 50 69 24

Aleksandra.Eriksson@europarl.europa.eu

www.mp.se/eu

Om oss

Miljöpartiet de Gröna i Europaparlamentet

Prenumerera