Stoppa överfisket, också utanför EU

EU-parlamentets fiskeriutskott röstade idag om en resolution om hur vi ska genomföra nya regler för den europeiska fiskeflottan som fiskar i vatten utanför Europa. I resolutionen begär vi mer information om de båtar i den europeiska flottan som har privata avtal direkt med en kuststat, om samriskföretag med partners i tredje länder och om fiske som utförs via hyrda båtar. Linnéa Engström, Europaparlamentariker för Miljöpartiet, har lett arbetet med betänkandet.

- Samma normer ska gälla för alla flottor. Båtarna som fiskar ska respektera mänskliga rättigheter och bara fiska från ett överskott så att inte matsäkerheten för lokalbefolkningen äventyras. Det förutsätter att kuststaten som säljer sin fiskeresurs vill samma sak, betonar Linnéa Engström.

Enligt forskarna minskar världens samlade fångster tre gånger snabbare på grund av överfiske än vad FN:s officiella siffror ger för handen.

- Mer insyn i EU:s fiskeaktiviteter utanför unionens vatten är ett steg på vägen att komma åt överfisket och att hjälpa fattiga länders befolkningar att själva få del av fiskeresurserna. Utfiskning leder i värsta fall till att människor måste flytta från hemlandet då de förlorar möjligheten att försörja sig, säger Linnéa Engström.

Resolutionen går till omröstning i plenum i april. Fiskeriutskottet godkände resolutionen med bred majoritet.

Carita Pettersson, Pressekreterare, + 32 472 764201

Prenumerera