Dalarna bland de främsta på klimatinvesteringar

En färsk sammanställning av beviljade pengar inom regeringens satsning Klimatklivet visar att Dalarna är näst flitigast på att söka pengar av länen utanför storstadsområdena. Sammanlagt har drygt 27 miljoner kronor beviljats i stöd till olika projekt som minskar klimatutsläppen i Dalarna.

- Det är väldigt roligt att vi i Dalarna är så aktiva när det gäller att ställa om till ett fossilfritt Sverige. Det visar att vi tar klimatutmaningen på allvar, säger Kerstin Lundh, ordförande i Miljöpartiet i Dalarna.

Klimatklivet är ett statligt investeringsstöd som ges till företag, kommuner och regioner som vill minska sina utsläpp av växthusgaser. Exempel på åtgärder som kan ges stöd är nya laddpunkter för elbilar, utbyte av fossila bränslen till förnybara, tankstationer för förnybara drivmedel, produktion av biogas och destruktion av lustgas vid sjukhus. Totalt kommer nästan två miljarder kronor att investeras på fyra år. Stödet utgör i genomsnitt cirka 40 procent av den totala investeringskostnaden.

I Dalarnas län har pengar beviljats till 23 olika projekt till och med den 1 juni i år. Med den siffran hamnar länet på femte plats, efter de tre storstadslänen och Sörmland, som har ett projekt mer.

Det största enskilda projektet i Dalarna är 20 miljoner till värmeåtervinning och energieffektivisering som Falu energi och vatten genomför. Många projekt är mindre, som till exempel laddstationer för elbilar i flera kommuner.

- Det är roligt att Dalarna nu bygger upp en infrastruktur för elbilar. Att leva på landet innebär ofta att man behöver bil, och genom Klimatklivet byggs nu laddstolpar på många platser. Detta är ett viktigt steg i den gröna omställningen, precis som förstärkning av lokal kollektivtrafik, säger Miljöpartiets språkrör, klimatminister Isabella Lövin som håller sitt sommartal i Avesta imorgon.

Beviljade projekt i Dalarna
Landstinget Dalarna Falun laddinfrastruktur 18 000 kr
AB Borlänge Energi Borlänge avfall 1 800 000 kr
Falu Energi och Vatten AB Falun  energieffektivisering 20 000 000 kr
Dala Energi AB Leksand Laddstation 500 000 kr
Dala Energi AB Rättvik Laddstation 500 000 kr
Erik Hellkvist AB Gagnef Energikonvertering 880 000 kr
Mora kommun Mora Laddstation 23 750 kr
Mora kommun Mora Laddstation 50 500 kr
Hedemora Energi AB Laddstation 398 500 kr
Malungs Elnät AB Laddstation 250 000 kr
Malungs Elnät AB Laddstation 250 000 kr
Malungs Elnät AB Laddstation 250 000 kr
Stöten Fastighets AB Energikonvertering 1 589 000 kr
Rättviks kommun, Stiernhööksgymnasiet Energieffektiviserin 248 000 kr
Leksands Sparbank Laddstation 57 500 kr
Dala Energi AB Laddstation 300 000 kr
Dala Energi AB Laddstation 275 000 kr
Dala Energi AB Laddstation 300 000 kr
Dala Energi AB Laddstation 300 000 kr
Kungshaga Hotell AB Laddstation 30 000 kr
Falu Energi och Vatten AB Laddstation 67 500 kr
Malungs Elnät AB Laddstation 275 000 kr
Gagnef Boställe Potatis AB Transport 350 000 kr
Fortum Markets AB Laddstation 244 800 kr

För vidare information:
Hanne Simonsen, pressekreterare, tel 070-212 45 09
Kerstin Lundh, ordförande i MP Dalarna, tel 070-7870623

Om oss

Ladda hem pressbilder:

Prenumerera