Stina Bergström (MP) hyllar historisk tågsatsning: ”Grönt samhällsbygge i Värmland och hela Sverige”

Tidigare idag presenterades regeringens prioriteringar och ekonomiska ramar för transportinfrastrukturen för 2018-2029. Den ekonomiska ramen föreslås uppgå till 622,5 miljarder kronor, vilket är drygt 100 miljarder mer än nu gällande plan. Järnvägsunderhållet ökar med 47 procent samtidigt som mål sätts för nya stambanor för snabbare tåg. Stina Bergström (MP), riksdagsledamot från Värmland och miljöpolitisk talesperson, välkomnar regeringens besked.

– Vi ska kunna lita på att tåget går i tid. Jag har längtat efter en grön infrastrukturproposition. Det här är investeringar som ger ett grönt samhällsbygge i Värmland och hela Sverige, säger Stina Bergström (MP), riksdagsledamot från Värmland och miljöpolitisk talesperson.

Transportsektorn är den sektor som dominerar de svenska utsläppen av växthusgaser. Därför är infrastrukturpolitiken tätt sammankopplad med klimatfrågan. Stina Bergström framhåller att satsningar på tåg och järnväg är avgörande om Sverige ska nå målet om att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

– Det ska vara lätt att göra rätt. Tåget måste konkurrera på allvar med flyg och bil. Därför är jag mycket stolt över regeringens mål om nya stambanor för snabbare tåg, säger Stina Bergström (MP).

Kontakt och mer information:

Stina Bergström, 070-332 51 57
Axel Sandin, pressekreterare, 072-247 97 88

Prenumerera