Fastställt lägre försäljningspris i Mind AB

Fastställt lägre försäljningspris i Mind AB Styrelsen för Mind AB ("Mind") har beslutat om ett lägre, fast försäljningspris om 38 kr per aktie i pågående erbjudande till aktiemarknaden och förestående notering. Sedan det ursprungliga prisintervallet annonserades den 12 maj 2000, har den jämförbara svenska sektorn för börsnoterade internetkonsulter fallit kraftigt. Marknadsförutsättningarna för erbjudandet har därför förändrats radikalt och styrelsen i samråd med Alfred Berg anpassar därför priset i erbjudandet till marknaden. Transaktionen avses i övrigt att genomföras så som tidigare aviserats. Anbudstiden för institutionella investerare avslutas den 30 maj 2000. Anmälningstiden för allmänheten i Sverige löper till och med den 29 maj 2000. Likviddag för erbjudandet är den 9 juni och aktierna beräknas komma att upptas till notering på OM Stockholmsbörsens O-lista omkring den 13 juni 2000. Mind tillförs genom transaktionen, som omfattar sammanlagt 10 649 800 aktier av vilka 3 149 800 befintliga aktier i bolaget, 285 Mkr före eventuell övertilldelning samt emissionskostnader. Alfred Berg Fondkommission AB är ledande emissionsinstitut för erbjudandet. EPO.com deltar i försäljningen till allmänheten. Mind AB (publ) Styrelsen För ytterligare information Mind AB Jörgen Larsson, verkställande direktör, telefon 08-410 210 00 Maria Andark, investor relations, telefon 08-410 210 00 Alfred Berg Fondkommission AB Peter de Jounge, telefon 08-723 58 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/26/20000526BIT00360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/26/20000526BIT00360/bit0002.pdf

Dokument & länkar