Försäljning och nyemission i Mind AB övertecknat

Försäljning och nyemission i Mind AB övertecknat * Erbjudandet tecknades cirka 1,4 gånger * Notering på OM Stockholmsbörsens O-lista den 13 juni 2000 Försäljningen och nyemissionen av aktier i Mind AB (publ) ("Mind") är genomförd. Sammanlagt har 10 649 800 aktier förvärvats, motsvarande cirka 28 procent av det totala antalet aktier1 i Mind, av institutionella investerare i Sverige och utomlands samt allmänheten i Sverige. Aktierna utgörs både av befintliga och nyemitterade aktier. Ytterligare högst 1 500 000 aktier kan till följd av övertilldelning komma att nyemitteras i samband med erbjudandet. Försäljningspriset för Mindaktien fastställdes den 26 maj 2000 till 38 kronor per aktie. Den totala volymen i erbjudandet uppgår därmed till 405 Mkr1, varav 285 Mkr genom nyemission. Erbjudandet tecknades cirka 1,4 gånger. Bland dem som tilldelats aktier finns cirka 45 institutioner, såväl svenska som utländska. Notering av aktierna på O-listan vid OM Stockholmsbörsen beräknas ske från och med den 13 juni 2000. Likvid för tilldelade aktier skall erläggas senast den 9 juni 2000. "Vi är mycket nöjda över det stora intresse vi mött och att vi med ett lyckat utfall i en mycket svår marknad genomfört ägarspridningen och nyemissionen. I detta sammanhang vill vi särskilt lyfta fram Alfred Berg som med ett målmedvetet och professionellt arbete lotsat oss fram till en lyckad transaktion. Med en stark finansiell bas avser vi att fortsätta utveckla vårt kunderbjudande och fortsätta vår expansion såväl organsikt som genom förvärv med betoning på utlandet", säger Jörgen Larsson, VD på Mind. Alfred Berg är ledande emissionsinstitut för erbjudandet. Epo.com deltar i försäljningen till allmänheten. Mind AB (publ) Styrelsen För ytterligare information: Mind AB Jörgen Larsson, verkställande direktör, telefon 0733-61 10 10 Maria Andark, investor relations, telefon 0733-61 10 19 Alfred Berg Fondkommission AB Peter de Jounge, telefon 08-723 58 00 1 Före eventuell övertilldelning. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT00050/bit0002.pdf

Dokument & länkar