Mind stärker positionen inom bank- och finanssektorn - förvärvar Kash Net Solutions AB

Mind stärker positionen inom bank- och finanssektorn - förvärvar Kash Net Solutions AB Mind förvärvar konsultbolaget Kash Net Solutions AB, verksamma inom bank- och finanssegmentet med cirka 30 anställda. Förvärvet är en del i Minds fortsatta offensiva satsning på det utvecklingsintensiva finanssegmentet. Kash är ett konsultföretag som riktar sig mot bank- och finanssegmentet, med fokus på Investement Banking. Kash konsulter är specialiserade på att utveckla lösningar för handlarsystem, system för realtidsinformation och liknande. Kash tillför ett antal namnkunniga kunder som OM, SIX, Sjunde AP-fonden, MeritaNordbanken, Robur, Alfred Berg och Swedbank. Kash har lång erfarenhet av krävande, transaktionsintensiva realtidssystem och av avancerade Internetlösningar. Antalet anställda uppgick vid årsskiftet 1999 till 11 personer. Idag är antalet anställda cirka 30. Kash omsätter för närvarande cirka 2,5 Mkr per månad under god lönsamhet och tillväxtmålet ligger väl i linje med Minds mål om en tillväxt överstigande 100 procent per år. -Vi är mycket nöjda över förvärvet av Kash som är ett snabbväxande och lönsamt bolag. Vår stärkta position inom bank- och finanssegmentet samt det avancerade och långtgående utnyttjandet av ny teknik inom den svenska finanssektorn utgör en mycket stark plattform för fortsatt europeisk expansion inom bank- och finanssegmentet, säger Jörgen Larsson, VD på Mind. -Samgåendet med Mind innebär att vi kan erbjuda våra befintliga och potentiella kunder ett betydligt bredare utbud av tjänster. Kombinationen mellan vårt tekniska kunnande och Minds erfarenheter av portalutveckling för Internet och mobila lösningar blir av stor betydelse för våra kunder, säger Thomas Grimgård, VD för Kash. Det faktum att Mind så tydligt avser att ta en ledande ställning inom bank- och finanssegmenten har varit avgörande för vårt beslut att gå samman med Mind, fortsätter Thomas Grimgård. Mind har expanderat kraftigt. Antalet anställda uppgick vid årsskiftet till 178 personer, efter förvärvet av Kash är antalet anställda cirka 500, ytterligare cirka 30 personer är kontrakterade. -Kash tillför förutom en gedigen kompetens inom finanssegmentet betydande kunder med mycket starka varumärken. Det är därför med stor glädje som vi idag presenterar ett ännu starkare helhetserbjudande till nuvarande och potentiella kunder inom bank- och finanssegmentet. Den kompetens och den kundbas som Mind nu besitter inom finanssegmentet ger oss en ledande position bland Europas Internetkonsulter inom detta segment, säger Jörgen Larsson. Köpeskillingen för samtliga aktier i Kash kommer att utgöras av 2.835.540 stycken aktier i Mind. Minds styrelse utnyttjar ett befintligt bemyndigande för nyemission av dessa aktier. Till optionsinnehavare i Kash kommer Mind att rikta ett kontant erbjudande om totalt cirka 1,2 Mkr. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jörgen Larsson, VD, Mind, telefon 0733-611010 Maria Andark, Investor Relations, telefon 0733-611019 Tomas Grimgård, VD, Kash Net Solutions AB, telefon 0708-416264 Besök gärna: www.mind.com ---------------------------------------------------------------------- Mind AB är en tredje generationens Internetkonsult som specialiserar sig på portaler i syfte att utveckla och förstärka sina kunders affärsverksamhet. Mind har idag cirka 500 anställda och fokuserar på segmenten TIME (telekom, IT, media och underhållning), finans och försäkring, turism och transport samt nätverkspionjärer (Internetverksamheter baserade på nya affärsmodeller). Bolaget finns representerat i Sverige, Norge och Frankrike och är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Kash Net Solutions AB är ett konsultbolag som utvecklar moderna system för bank-, finans- och försäkringsbranschen. Utvecklingen av nya system sker med hjälp av den senaste tekniken och ett väl strukturerat arbetssätt vilket tillför Kash kunder maximal verksamhetsnytta. Kash har idag 25 anställda. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/29/20000629BIT01120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/29/20000629BIT01120/bit0002.pdf

Dokument & länkar