MindArk AB skyddar sitt varumärke och företagsnamn

MindArk AB skyddar sitt varumärke och företagsnamn Göteborg, 11 oktober 2000 - MindArk AB, ett företag i Göteborg verksamt inom området för interaktiv underhållning, har överlämnat brev till registreringsmyndigheterna för varumärken i EU, Norge och Schweiz, samt i Sverige, för att skydda sig och omkring etthundra mindre företag mot aggressivt användande av uttrycket "mind" av en Internetkonsultfirma. Uttrycket "mind" är ett vanligt engelsk ord som är en del av företagsnamnet hos ett hundratal svenska företag. Ett av dessa försöker monopolisera användandet av "mind", vilket enligt Mind Ark AB´s förmenande kan innebära att andra företag i framtiden kanske inte kan använda sina egna företagsnamn som del av sina varumärken, och inte använda sina företagsnamn i sin marknadsföring. Bakgrunden är försök av en svensk Internetkonsultfirma med globala ambitioner att registrera uttrycket "mind" över hela Europa som en del av sitt varumärke. Detta tillsammans med deras tydliga strategi att använda "mind" som en del av deras varumärke skulle kunna göra användandet av detta uttryck omöjligt att använda också för företag som har uttrycket i sina företagsnamn, enligt MindArk´s förmenande. Utnyttjandet av ett varumärke är en viktig faktor i bedömandet av rätten till ett varumärke: om ett varumärke har använts konsistent över en lång tidsperiod är det normalt skyddat. Det är självklart lättare för ett stort internationellt företag att göra sitt varumärke känt än vad det är för ett litet lokalt företag. Registrering är en möjlighet, men inte alltid viktigare än regelbundet användande. "Namn och varumärken är svårt för registreringsmyndigheterna, vilket olika fall nyligen visar. Problemet är ofta användandet av ett namn inom olika affärsområden. Men då är det en dispyt om ett namn: vad vi talar om är monopoliserandet av ett allmänt uttryck", säger Jan Welter, MindArk´s verkställande direktör. Redan registreringen av namnet "mind" i sig för Internetkonsultföretaget var en gränsfall, enligt MindArk AB. Detta sågs emellertid inte som ett stort problem så länge det bara rörde sig om företagets namn. När företaget emellertid använder sitt namn utan AB kan detta få betydelse för varumärkesrättigheter. MindArk AB har bett registreringsmyndigheterna att inte godkänna Mind AB´s ansökan att få rätt till "mind" som varumärke, och att föreskriva att Mind AB skall skrivas ut i sin helhet, inte bara som "mind" (för att förhindra att detta ses som användande i en eventuell framtida dispyt om varumärken). "Det är uppenbart att registreringsmyndigheterna är observanta när det gäller företagsnamn och varumärken", säger Jan Welter. "När vi registrerade vårt eget företagsnamn blev detta först avböjt på grund av likheten med ett annat företagsnamn som också hade Mind som en del. Internetkonsultfirman's aggressiva användande av uttrycket "mind" har tvingat oss att göra detta till en formell fråga, som skydd för oss själva och hundratalet företag i Sverige som redan har Mind som en del av sina företagsnamn". MindArk (www.mindark.com) utvecklar tekniskt avancerade lösningar för Internet. Genom att bygga ny infrastruktur vidgar man den virtuella världen och skapar nya lösningar som ger upplevelser och underhållning. MindArk AB Magasinsgatan 3 Göteborg Patric Sundström, Communications Tel: +46 31 136 736 Fax +46 31 136 016 press@mindark.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/12/20001012BIT01030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/12/20001012BIT01030/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar