Inbjudan till vår ledarskapsutbildning Inner Growth med start 2019-08-29

Många chefer i dag kompletterar sin ledarskapskompetens med en utbildning i mindfulnessbaserad emotionell intelligens. Vi startar vår nästa öppna ledarskapsutbildning Inner Growth den 29 augusti, kanske är det den energikick du behöver?

Vi håller även löpande ledarskapsseminarier med inbjudna gäster i ledarposition på företag som har gått vår utbildning där de delar med sig av förändringen som skett i deras organisation. Senast var Therese Leijonhufvud, Euro Accident inbjuden och talade om hur förebyggande hälsoarbete ökar både livskvalitet och lönsamhet i företaget. Håll utkik efter nästa ledarskapsseminarium på vår hemsida.

-Medvetet ledarskap är nästa steg
Gunnar Michanek, Founder på Minds Unlimited om medvetet ledarskap

Ledarskapsutbildningen Inner Growthär en utbildning som ger större insikt i gruppdynamik i flertal steg och där du även får nya verktyg för att styra organisationen i en föränderlig omvärld, det enda som är konstant är förändring. Utbildningen är utvecklad utifrån kunskaper från neurovetenskapen och forskning på mindfulness och emotionell intelligens under 30 års tid. 

Att träna upp sin emotionella intelligens som företagsledare eller medarbetare har blivit allt vanligare i takt med att studier bekräftat de positiva effekterna av att träna mindfulness i organisationer, ofta benämnt som Corporate Mindfulness. Stockholms Universitet har nyligen genomfört en förstudie på en av våra utbildningar som visar på statistiskt säkerställda positiva effekter av vår mindfulnessbaserade ledarskapsutbildning, den är numera inskickad för granskning och inväntar ett godkännande och publicering av oberoende forskare.

Förändringstakten i omvärlden ökar allt snabbare samtidigt som framsteg i teknologin gör världen mer komplex, detta skapar ett samhälle som ställer höga krav på individen att hantera både sin inre och yttre miljö. För att företagsledare ska kunna hantera dessa förändringar och leverera hållbara resultat behöver man förankra ett tydligt inre samt yttre ledarskap. Många ledare vänder sig idag till mindfulnessbaserad emotionell intelligens för att utveckla dessa förmågor.

Inner Growth Management

Inner Growth Management är vår ledarskapsutbildning som i mindfulnessbaserad emotionell intelligens. Metoderna som används är väl beprövade, evidensbaserade och utgår ifrån i forskning sedan 70-talet. Minds Unlimited är en av de första företagen som certifierades utifrån Googles populära ledarskapsprogram "Search inside yourself", dess metod ”Den oväntade vägen till framgång” bygger på mindfulness och emotionell intelligens som ett verktyg för att klara de utmaningar som uppstår i en modern och komplex organisation. 

Varm välkomna till vår ledarskapsutbildning den 29:e augusti 2019 eller något av våra ledarskapsseminarier!

Minds Unlimited

Tegnergatan 12

113 58 Stockholm

08-653 54 00 

Om oss

Minds Unlimiteds mission är att ta fram den inre kraften i människor och organisationer. Vi förverkligar den med hjälp av metoder som är mer forskningsbaserade än många andra inom ledar- och organisationsutveckling. Senior Trainers Minds Unlimited Mindfulness – är det verkligen något man kan använda för organisationsutveckling? När vi startade 2010 så var det inte många som trodde det. Möjligen kunde man tänka sig att prova mindfulness för att hantera stressproblem. Idag är uppfattningen i både näringsliv och offentlig verksamhet en helt annan. Allt fler inser att traditionell verksamhetsutveckling inte räcker. Allt fler känner till att mindfulnessbaserad utbildning utvecklar ledarskap, kreativitet, samarbetsförmåga, engagemang och mycket annat som är nödvändigt för att klara en hög förändringstakt. Outnyttjade förmågorDet finns outnyttjade förmågor i alla organisationer och de här förmågorna går att träna upp. Och det finns starkt stöd för att mindfulness, som metod och som förhållningssätt, kan göra det jobbet. Detta finns belagt i den forskning som finns om mindfulness sedan 40 år tillbaka, och inte minst i den hjärnforskning som kommit fram under senare år. (Mer om forskning.) Hundratals företag. Tusentals deltagareSedan starten 2010 har vi mött tusentals deltagare på kurser och seminarier. Vi har genomfört egna forskningsprojekt, hämtat kunskap från forskare inom skilda områden, som psykologi och kvantfysik. Och vi har haft stöd av professor Jon Kabat-Zinn, en av pionjärerna inom mindfulness och den forskningbaserade utveckling som kännetecknar metoden. Genom en av grundarna, Gunnar Michanek, blev vårt företag det första i Norden som fick en licensiering i Search Inside Yourself, det program inom mindfulness och emotionell intelligens som utvecklats på Google. Förändring och nyfikenhetVi riktar oss till människor som är förändringsorienterade och nyfikna. Det ställer som krav att vi själva är likadana och det kännetecknar också vår verksamhet. Vi befinner oss i ett ständigt lärande genom all ny kunskap som kommer genom hjärnforskning och annan forskning inom vårt område. Det innebär att våra utbildningsprogram ständigt förfinas och att våra kursledare kontinuerligt får vidareutbildning. Du är varmt välkommen att kontakta oss för att få veta mer. Om “koncernen”Minds Unlimited AB bildar en liten koncern tillsammans med Mindfulnessgruppen AB. Mindfulnessgruppen utbildar mindfulnessinstruktörer och erbjuder mindfulnesskurser för privatpersoner. Minds Unlimited arbetar med ledar- och organisationsutveckling för företag och offentlig verksamhet. Vi har uppdragsgivare inom de flesta branscher och varierande storlekar, från mindre verksamheter till internationella koncerner. Minds Unlimited är idag den största aktören på den svenska marknaden inom det här området. Totalt är vi cirka 40 medarbetare om man räknar anställda och det nätverk av kursledare som vi har byggt upp kring verksamheterna. www.mindsunlimited.se

Prenumerera