800 gymnasieelever på Vetenskapsdagen

Onsdag 7 oktober besöker 800 gymnasieelever från Örnsköldsvik i norr till Hudiksvall i söder Mittuniversitet i Sundsvall. Under ”Vetenskapsdagen” ska eleverna hämta inspiration inför sina avslutande arbeten, ta del av aktuell forskning och lära känna Mittuniversitet.

Vetenskapsdagen är en aktivitet som riktar sig till elever på högskoleförberedande program i årskurs 3. Eleverna ska få idéer och inspiration inför sitt avslutande gymnasiearbete under den avslutande årskursen.

Studenter och forskare vid Mittuniversitetet håller kortare föreläsningar under dagen där de på ett inspirerande och lättillgängligt sätt pratar om sin forskning. Varje elevgrupp får lyssna till föreläsningar inom ämnesområden som passar dem.

Tid: 7 oktober, 10.00–14.00
Plats: Campus Sundsvall, se program

Vetenskapsdagen blir också ett tillfälle för eleverna att besöka Mittuniversitetets campus i Sundsvall och lära känna campusmiljön och förhoppningsvis inspireras till högre studier. Modellen med Vetenskapsdagen har startats och utvecklats mellan Mittuniversitetet och gymnasieskolorna i regionen.

Program Vetenskapsdag

Kontakt:
Åsa Bång, projektledare gymnasiesamverkan, 010-142 82 07, e-post: asa.bang@miun.se

Om oss

Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter inom bland annat beteendevetenskap, humaniora, IT & data, lärarutbildning, medier, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap, samt vård. Forskningen inriktas i ett antal starka profiler mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Växelnummer: 010-142 80 00 E-post: kontakt@miun.se Webb: www.miun.se