Moberg Derma tar in 40 miljoner kronor i nyemission för att finansiera bolagets fortsatta expansion

Läkemedelsbolaget Moberg Derma, med inriktning på hudsjukdomar, har genomfört en nyemission på 40 miljoner kronor. Emissionen har tecknats av en ny privatinvesterare och den nuvarande huvudägaren Östersjöstiftelsen. Bolaget har därmed tagit in drygt 73 miljoner kronor sedan starten i mars 2006.

”Vi är mycket nöjda över det intresse investerare visat för Moberg Derma trots det kärva läget på marknaden. Denna nyemission ger en god grund för företagets fortsatta expansion. Vi har förstärkt investerargruppen och säkrat kapital också för en period efter att de pågående fas III programmen är avslutade” säger Peter Wolpert, Moberg Dermas VD.

Moberg Derma utvecklar flera dermatologiska läkemedel baserade på den patenterade Kaprolac®-principen. Bolaget bedriver för tillfället två kliniska fas III-studier: K101 mot nagelsvamp (onychomycosis) och K301 mot mjälleksem (seborroiskt eksem). Resultat från studierna väntas under andra halvåret 2008.

Företaget planerar att under 2009 inleda kliniska studier för en tredje produktkandidat - K201 mot atopiskt eksem samt att under innevarande år utvärdera ytterligare produktkandidater för expansion av projektportföljen.

Om oss

Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, med nyligen avslutade fas 3-studier av fler än 800 patienter. I pipeline finns även BUPI för smärtlindring vid oral mukosit. Kliniska data för de båda läkemedelskandidaterna indikerar att de har potential att bli marknadsledare i sina respektive nischer. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar