Kommuniké från extra bolagsstämma i onetwocom AB (publ) den 22 december 2004

Bolagsstämman i onetwocom AB (publ) fattade idag beslut om att godkänna styrelsens beslut från den 3 december 2004 om nyemission av 200.000.000 aktier varigenom bolagets aktiekapital kan ökas med högst 20.000.000 kr. Emissionskursen bestämdes till 0,20 kr. De nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tecknas av en sluten krets investerare.

Om oss

Mobyson AB verkar inom affärsområden som riktar sig till den mobila sektorn. Mobyson erbjuder IT-lösningar för att optimera företag och organisationers mobila investeringar, mobiltelefoner, växlar och tilhörande tjänster. Företaget har ca 70 medarbetare i Norge och Sverige. Huvudkontoret ligger i Nacka och Mobyson har verksamhet i Stockholm, Oslo, Uppsala, Göteborg och Malmö. Företaget är noterat på OMX Stockholmsbörsen Small Cap sedan år 2000 under kortnamn MOBY. www.mobyson.se

Dokument & länkar