Onetwocom AB (publ) ändrar emissionsvillkor och meddelar att riktad nyemission om 48 miljoner kronor är övertecknad

Styrelsen i onetwocom AB (publ) har beslutat att återkalla kallelsen till bolagsstämman den 10 december 2004. Anledningen till återkallandet är att förutsättningarna för genomförande av styrelsens beslut den 25 november om nyemission har förändrats och emissionen kommer inte att genomföras på tidigare meddelade villkor. Styrelsen har därför fattat två nya beslut, villkorade av bolagsstämmans godkännande, om nyemission av totalt 240.000.000 miljoner aktier till en emissionskurs av 20 öre. Emissionskursen har fastställts med ledning av aktiens börskurs den 3 december 2004. Aktierna skall kunna betalas såväl kontant som genom kvittning. Emissionen är riktad till professionella investerare samt styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare i bolaget. Från styrelsen tecknar Kjell Bråthen aktier för 4 miljoner SEK, från bolagets ledningen tecknar koncernchef Ove Kristensen för 1 miljon SEK och Ulf Atle Hansen, VD för one2com Norge AS tecknar för 500.000 SEK i emissionen. Samtliga 240.000.000 aktier är på förhand tecknad vilket ger bolaget en emissions-likvid om 48 miljoner kronor. Emissionslikviden ska användas för att stärka Emoon Communication AS balansräkning och rörelsekapital, samt för etablering och expansion av mobil- och bredbandsoperatören Telenordic på den norska marknaden. Styrelsen kallar till två bolagsstämmor den 22 december 2004 och den 5 januari 2005 för godkännande av ovanstående beslut. Kallelserna offentliggörs genom separat pressmeddelande För ytterligare information vänligen kontakta: onetwocom AB (publ) Ove Kristensen, CEO Tel + 47 21 50 41 00 Mobil: + 47 408 52 040 ove.kristensen@one2com.com

Om oss

Mobyson AB verkar inom affärsområden som riktar sig till den mobila sektorn. Mobyson erbjuder IT-lösningar för att optimera företag och organisationers mobila investeringar, mobiltelefoner, växlar och tilhörande tjänster. Företaget har ca 70 medarbetare i Norge och Sverige. Huvudkontoret ligger i Nacka och Mobyson har verksamhet i Stockholm, Oslo, Uppsala, Göteborg och Malmö. Företaget är noterat på OMX Stockholmsbörsen Small Cap sedan år 2000 under kortnamn MOBY. www.mobyson.se

Dokument & länkar