Moderaterna har i dag utsett nya talespersoner

I dag har Moderaternas partiledare Ulf Kristersson presenterat nya talespersoner för Moderaterna.

Ewa Thalén Finné blir ny första vice talman.

Ewa Thalén Finné sitter i dag i civilutskottet och har varit bostadspolitisk talesperson. Ewa har varit riksdagsledamot i sjutton år och är en av riksdagens mest erfarna ledamöter och är bland annat vice gruppledare för den moderata riksdagsgruppen.

- Detta känns som ett mycket viktigt och roligt uppdrag där jag framför allt vill fokusera på en väl fungerande riksdag. Det handlar dels om hur riksdagsarbetet planeras och bedrivs och dels om att ha riksdagens valda ledamöter i fokus, säger Ewa Thalén Finné.
 

Maria Malmer Stenergard blir ny miljöpolitisk talesperson.

Maria Malmer Stenergard sitter i dag i skatteutskottet för Moderaterna och har varit skattepolitisk talesperson. Hon har suttit i riksdagen sedan 2014.

- Det ska bli otroligt spännande att få ta sig an ett område som har fått för lite utrymme i vår samlade politik. Jag är övertygad om att vårt parti behöver en betydligt högre inblandning av grönt i det blåa. En grön moderat politik ska inte bygga på bakåtsträvande, utan på ingredienser som hoppfullhet, äganderätt, marknadsekonomi och konsumentmakt. Vi tror på att innovationer och marknadsekonomi kan lösa många av dagens miljöproblem. Men vi inser att de inte kan lösa alla. I de fallen måste politiken spela en viktig men smart och genomtänkt roll, säger Maria Malmer Stenergard.
 

Erik Bengtzboe blir ny utbildningspolitisk talesperson.

Erik Bengtzboe sitter redan i dag i utbildningsutskottet. Erik har jobbat med utbildningsfrågor många år nationellt, kommunalt, ideellt och professionellt som regionchef för Ung Företagsamhet. 

- Det är hög tid för Sverige att skjuta fram positionerna kring utbildning. Kunskap och talang, både inhemsk och invandrad, är Sveriges framtida basråvara och största konkurrensfördel. Klarar vi inte av att ta vara på och utveckla den så kommer vi heller inte att klara vårt välstånd. Utbildning för nyanlända, stärkt kvalitet, inte minst i högre utbildning, och ett solitt försvar av valfriheten kommer vara vår huvudsakliga uppgift. Det är stora utmaningar och att få vara med och ta ett ansvar för Moderaternas fortsatta arbete i detta är en stor uppgift  som jag ser fram emot att ta mig an, säger Erik Bengtzboe.
 

Camilla Waltersson Grönvall blir ny socialpolitisk talesperson.

Camilla Waltersson Grönvall sitter i dag i utbildningsutskottet och har varit utbildningspolitisk talesperson. Camilla har en gedigen bakgrund i kommunalt och regionalt arbete, bland annat uppdrag i hälso- och sjukvårdsnämnd i Västra Götaland, ledamot i polisstyrelsen i Västra Götaland och SKLs utbildningsberedning.

- Det är oacceptabelt att människor i dag tvingas bli allt sjukare medan de väntar på vård. Detta är ett misslyckande för regeringen och ovärdigt ett land som Sverige. Jag ser mycket fram emot att ta mig an ett nytt ansvarsområde där människors rätt till vård i tid och personalens arbetsvillkor kommer att vara i fokus, säger Camilla Waltersson Grönvall.
 

Mats Green blir ny bostadspolitisk talesperson.

Mats Green sitter i dag i civilutskottet. Mats har under mandatperioden arbetat med bostads- och byggandepolitik samt samhällsplaneringsfrågor. Han sitter även i Strandskyddsdelegationen.

- Bostadskrisen är numera en av våra främsta samhällsutmaningar, både för enskilda och för samhället i stort, och det räcker inte att förändra på marginalerna utan vi måste börja våga förändra grundfundamenten i bostadspolitiken, säger Mats Green.
 

Cecilia Widegren blir ny skattepolitisk talesperson.

Cecilia Widegren sitter i dag i socialutskottet och har varit socialpolitisk talesperson. Cecilia har gedigen riksdagserfarenhet med bred politisk bakgrund från bland annat finans- skatte- och försvarsutskott och valdes in i riksdagen 2002.

- Vi vill att det ska vara mödan värt att anstränga sig, att utbilda sig, att jobba och att spara. Skattepolitiken skall både stimulera för fler att kunna förverkliga sina drömmar, för fler att kunna få hushållsekonomin att gå ihop och vara transparant samt förutsägbar - för människor, företag och det civila samhället. Att skattepolitiken är väl avvägd är kärnan i ett fungerande välfärdssamhälle, säger Cecilia Widegren.

Prenumerera