Affärsenheten för e-förvaltning inom Modul 1 växer kraftigt

Affärsenheten för e-förvaltning inom Modul 1 växer kraftigt Omsättningen inom affärsområdet offentlig sektor på Modul 1 har vuxit med mer än 20 % per år de senaste fem åren. Modul 1 ser en fortsatt stark tillväxt inom hela den offentliga sektorn, främst inom området e- förvaltning där tillväxten under 2003 förväntas överstiga 40 %. Visionen om 24-timmarsmyndigheten är en stor drivkraft för samhällsutvecklingen. Att erbjuda medborgarna åtkomst till samhällstjänster via olika informationskanaler, t ex Internet, innebär nya krav inom IT-området för myndigheter, kommuner och landsting. Genom att skapa god ordning bland den digitala informationen, utgör e- förvaltning ett nödvändigt fundament för denna förändring. Detta är vad som krävs för att Sveriges offentliga organisationer med rättssäkerheten i behåll skall kunna genomföra ett mervärdesskapande informationsutbyte med medborgarna. Modul 1: s erbjudande kring e-förvaltning innehåller effektiva och integrerade lösningar gällande ärende- och dokumenthantering för de organisationer som lyder under offentlighetsprincipen. Med funktioner för arkivlagring och diarium är systemet helt anpassat för de juridiska krav som bland annat sekretesslagen och arkivlagen ställer på informationshantering inom den offentliga sektorn. - Vi ser en fortsatt stor efterfrågan på våra tjänster, säger Stefan Alariksson, affärsansvarig för Modul 1: s satsning inom e-förvaltning. Antalet förfrågningar har ökat kraftigt tack vare det faktum att vi tillsammans med våra partners kan erbjuda integrerade helhetslösningar. Vi förverkligar våra systemlösningar i två av de främsta tekniska plattformarna, alltid med utgångspunkt från etablerade och beprövade standardprodukter. Genom Modul 1: s aktiva partnerskap med ledande produktleverantörer är våra tjänster och systemlösningar för 24-timmarsmyndigheten möjliga att avropa direkt via gällande ramavtal med Statskontoret. För ytterligare information, kontakta: Åke Hillerö, affärsområdeschef Offentlig sektor, 070 - 311 00 80 Stefan Alariksson, affärsansvarig e-förvaltning, 070 - 311 01 03 Modul 1 Data AB (publ) - sätter kompetens i system. Modul 1 är ett IT- konsultföretag som är verksamt på den svenska marknaden. Idag sysselsätter Modul 1 ca 300 personer. Genom gedigen systemintegrationskunskap i kombination med verksamhetskompetens har Modul 1 skapat många långvariga kundrelationer. Modul 1 har verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Modul 1 är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information om Modul 1 besök gärna www.modul1.se . ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/07/20030307BIT00410/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/07/20030307BIT00410/wkr0002.pdf

Om oss

Modul 1 är ett konsultföretag med verksamhet inom IT-området.

Dokument & länkar