Bokslutskommuniké för Modul 1 Data AB (publ) avseende räkenskapsåret 2002

Report this content

• Omsättningen uppgick till 297,5 Mkr (403,7 Mkr) • Resultat efter finansiella poster uppgick till -57,4 Mkr (-86,6 Mkr) • Positivt kassaflöde i fjärde kvartalet, +3,3 Mkr (-6,2 Mkr) • Styrelsen beslutade genomföra nyemissioner enligt bolagsstämmans bemyndigande

För ytterligare information kontakta: Verkställande direktör Lars Lindtorp, tel. 08-568 411 20 eller 070-311 01 20, lars.lindtorp@modul1.se Ekonomidirektör Johan Wedin, tel. 08-568 412 44 eller 070-311 02 44, johan.wedin@modul1.se Hemsida: www.modul1.se

Dokument & länkar