Emissionen i Modul 1 Data AB (publ) säkerställd

Emissionen i Modul 1 Data AB (publ) säkerställd · Hela nyemissionen i Modul 1 säkerställd genom förbindelser och avsiktsförklaringar på sammanlagt 24 mkr · Aktien handlas utan företrädesrätt från och med tisdag den 18 februari 2003 Styrelsen i Modul 1 Data AB (publ) beslutade den 29 januari med stöd av bolagsstämmans bemyndigande om nyemission till aktieägarna, där en gammal aktie berättigar till teckning av en ny aktie till priset 1 krona. För varje tvåtal tecknade nya aktier erhålls dessutom en option att senast den 12 november 2003 teckna en ny aktie till priset 1,25 kr. Bolaget har nu erhållit förbindelser och avsiktsförklaringar för teckning av hela emissionsbeloppet 24 mkr. Befintliga större ägare, däribland styrelseordföranden Torsten Möller och VD Lars Lindtorp, har förbundit sig utnyttja erhållna företrädesrätter samt att, i vissa fall, utan företrädesrätt teckna sig för sammanlagt drygt 5,1 mkr. Därutöver har avsiktsförklaringar givits av andra befintliga ägare att såväl utnyttja erhållna rätter som att, i vissa fall, teckna sig utan företrädesrätt för sammanlagt drygt 2,8 mkr. Härutöver har en grupp externa investerare, som inte är aktieägare före denna emission, förbundit sig att teckna upp till 16 mkr i den mån dessa inte tecknas av aktieägare som erhållit företrädesrätt. Dessa externa investerare har dessutom i en riktad nyemission möjlighet att teckna upp till 6 mkr på samma villkor som i företrädesemissionen. Företrädesrätterna (s.k. uniträtt) avskiljs tisdag 18 februari, 2003 varför idag är sista dag för handel med aktien inkl företrädesrätt i emissionen. Handel med s k uniträtter beräknas ske 25 februari t o m 13 mars 2003 Teckning med stöd av rätter skall ske senast den 18 mars 2003. För ytterligare information, kontakta: Johan Wedin, Ekonomidirektör 08-568 412 44 070-311 01 44 johan.wedin@modul1.se Modul 1 Data AB Modul 1 är ett IT-konsultföretag som är verksamt på den svenska marknaden. Genom gedigen systemintegrationskunskap i kombination med verksamhetskompetens har Modul 1 skapat många långvariga kundrelationer. Modul 1 har verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/17/20030217BIT00720/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/17/20030217BIT00720/wkr0002.pdf

Om oss

Modul 1 är ett konsultföretag med verksamhet inom IT-området.

Dokument & länkar