Företrädesemission

Företrädesemission Styrelsen i Modul 1 Data AB har beslutat att tills vidare inte nyttja det bemyndigande från bolagsstämman om att genomföra en företrädesemission. Vidare har styrelsen utsett Urban Jonsson till vVD i Modul 1 koncernen. Urban kommer närmast från Askus AB där han varit affärsområdeschef med ansvar för den IT-verksamhet som Modul 1 under året har förvärvat. Urban är civilekonom/MBA och har cirka sjutton års erfarenhet från befattningar på IBM, WM-data, Hyperion Software och Enator. De senaste tio åren har Urban haft ledande befattningar som nordisk försäljningschef, dotterbolags VD och affärsområdeschef. Vid frågor kontakta: Lars Lindtorp 08-568 411 20 070-311 01 20 lars.lindtorp@modul1.se Modul 1 Data AB Modul 1 utvecklar och underhåller IT-lösningar som stöder våra kunders affärs-verksamhet. Modul 1 Data har, förutom konsultverksamhet i Stockholm, fyra specialistbolag och tre regionkontor; newmedia.se, Modul 1 Systech, Modul 1 Energi och Canovia Consulting samt regionkontoren Syd, Väst och Nord. Modul 1 grundades 1991 och noterades 1997 på Stockholms fondbörs' O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/19/20020619BIT01310/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/19/20020619BIT01310/wkr0002.pdf

Om oss

Modul 1 är ett konsultföretag med verksamhet inom IT-området.

Dokument & länkar