Modul 1 avvecklar olönsamma verksamheter

Modul 1 avvecklar olönsamma verksamheter Styrelserna i dotterbolagen LNJ IT Konsult och Modul 1 Quality Solution har idag begärt att bolagen skall försättas i konkurs. Konkurserna berör sammanlagt ca 150 anställda. LNJ IT Konsult med 130 anställda förvärvades i juni 2002 och har inte motsvarat förväntningarna avseende intjäning utan ett förväntat överskott har förbytts till ett prognostiserat underskott. Modul 1 och säljarna för LNJ IT Konsult har också överenskommit om en nedsättning av köpeskillingen. Resultatet för koncernen påverkas av konkurserna med ca -1 Mkr genom att goodwill nedskrivs men också att upparbetade förluster elimineras. Förutom nedläggningen av de två dotterbolagen så har personalen vid kontoret i Umeå varslats om uppsägning. Lars Lindtorp VD i Modul 1 kommenterar: - Den fortsatt kärva marknaden för IT-konsulttjänster tvingar oss att genomföra de aviserade nedläggningarna. Det känns tråkigt men nödvändigt. Nedläggningarna är en del av ett åtgärdspaket som också inkluderar ett besparingsprogram. Besparingsprogrammet innefattar en generell lönesänkning på 7,5 % samt besparingar i pensionsinbetalningar. Anslutningen till det besparingsprogrammet har varit god och 86 % av medarbetarna har accepterat besparingsprogrammet. Totalt ger besparingsprogrammet ca 6 Mkr under resten av 2002 och därefter bestående besparingar om ca 9 Mkr per år. Vid frågor kontakta: Lars Lindtorp, VD 08-568 411 20 070-311 01 20 lars.lindtorp@modul1.se Torsten Möller, Styrelseordförande 08-568 411 40 070-311 01 40 torsten.moller@modul1.se Modul 1 Data AB Modul 1 utvecklar och underhåller IT-lösningar som stöder våra kunders affärs-verksamhet. Modul 1 Data har, förutom konsultverksamhet i Stockholm, fyra specialistbolag och regionkontor. Specialistbolagen är newmedia.se, Modul 1 Systech, Modul 1 Energi och Canovia Consulting. Modul 1 grundades 1991 och noterades 1997 på Stockholms fondbörs' O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/24/20020924BIT00820/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/24/20020924BIT00820/wkr0002.pdf

Om oss

Modul 1 är ett konsultföretag med verksamhet inom IT-området.

Dokument & länkar