Modul 1 Data AB (Publ) har ingått avtal med Remium Securities AB

Modul 1 Data AB (Publ) har ingått avtal med Remium Securities AB om att agera market maker i aktien samt att ombesörja handel med bolagets teckningsoptioner Modul 1 har utsett Remium Securities till att agera market maker för bolagets aktie som är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Syftet är att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs och att öka aktiens likviditet. Remium Securities är också ansvariga för den inofficiella handeln med bolagets teckningsoptioner som påbörjas på måndag den 5 maj. Optionen kan utnyttjas mellan den 3-12 november 2003. En option berättigar till teckning av en aktie till ett pris om 1,25 kronor. För ytterligare information, kontakta: Johan Wedin, CFO, Modul 1 +46 (0)8-568 412 44 Björn Garat, Remium Securities +46-(0)8-454 32 00 Modul 1 Data AB (publ) - sätter kompetens i system. Modul 1 är ett IT- konsultföretag som är verksamt på den svenska marknaden. Idag sysselsätter Modul 1 ca 300 personer. Genom gedigen systemintegrationskunskap i kombination med verksamhetskompetens har Modul 1 skapat många långvariga kundrelationer. Modul 1 har verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Modul 1 är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information om Modul 1 besök gärna www.modul1.se . Remium Remium är en fondkommissionär specialiserad på aktiehandel, finansiell analys och rådgivning med fokus på tillväxtföretag. Bolaget är medlem på Stockholmsfondbörs sedan 1996 och på Helsinki Stock Exchange sedan 2000. www.remium.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/02/20030502BIT00450/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/02/20030502BIT00450/wkr0002.pdf

Om oss

Modul 1 är ett konsultföretag med verksamhet inom IT-området.

Dokument & länkar