Modul 1 har fått positivt tilldelningsbeslut i ramavtalsupphandlingen för "IT-konsulttjänster 2005" för RFV och SPV

Ramavtalsupphandlingen omfattar de två myndigheterna Riksförsäkringsverket (RFV) och Statens pensionsverk (SPV). Inköpsvolymen beräknas till 200-300 miljoner kronor per år.

För Modul 1 uppskattas ramavtalet vara värt ca 30-35 miljoner kronor årligen. Avtalet tecknas för tre år med möjlighet till två förlängningsperioder om vardera ett år. Genom avtalet skall Modul 1 tillhandahålla tjänster och kompetens inom samtliga offererade huvudområden, vilka är; Verksamhetsutveckling och strategi, Projektledning, Systemutveckling och systemförvaltning samt Teknik. - Vi ser detta tilldelningsbeslut som ett betydelsefullt erkännande av vår erfarenhet och kännedom om deltagande myndigheters verksamhet och IT-miljö, säger Christer Bergquist, VD för Modul 1. Vidare ger det oss en bekräftelse på kvaliteten på vår specialistkompetens samt på den bredd som vi kan leverera till våra kunder, fortsätter Christer Bergquist.

Om oss

Modul 1 är ett konsultföretag med verksamhet inom IT-området.

Dokument & länkar