Modul 1 och Nässjö-Tryckeriet i samarbete

Modul 1 och Nässjö-Tryckeriet i samarbete Effektivare dokumentflöden med Modul 1 och Nässjö-Tryckeriet Modul 1 och Nässjö-Tryckeriet har slutit ett samarbetsavtal för att tillsammans kunna bistå kunderna med lösningar för effektivare dokumentflöden. "Vi har tillsammans utarbetat ett koncept innefattande analysmetoder och lösningar för en integrerad hantering av våra kunders dokument, när det gäller blanketter och trycksaker" säger Göran Thydén, vd på Nässjö- Tryckeriet. "Modul 1 har bidragit med sitt kunnande inom verksamhetsutveckling och systemintegration, medan Nässjö-Tryckeriet bidragit med sin kompetens inom den grafiska branschen av både pappersbaserade och elektroniska dokument" tillägger han. Analysmetoden innebär att ifrågasätta vilka dokument som över huvud taget behövs. Bland de dokument som kan göras om elektroniskt försöker man sedan också utröna potentialen av en integration med workflow/ärendehanteringssystem liksom befintliga applikationer. De lösningar som ryms inom konceptet inbegriper både standardlösningar och kundanpassade lösningar i varierande grad. Kunderna kan därvid både outsourca sitt lager av pappersblanketter via Nässjö-Tryckeriets Forms Management tjänst, liksom lagring av sina elektroniska blanketter via Nässjö-Tryckeriets elektroniska blanketthotell. "Samarbetet gör att de båda företagen kan agera gemensamt mot marknaden och tillsammans ta på sig större åtaganden och leverera de helhetslösningar som kunderna efterfrågar", säger Tommy Collin, vd på Modul 1. Han fortsätter, "Modul 1:s erfarenhet av verksamhetsutveckling och systemintegration kan nu samverka med Nässjö-Tryckeriets grafiska kunnande och kringsystem för elektroniska blanketter." För mer information kontakta: Henning Klawitter Konsultchef, Modul 1 E-post: henning.klawitter@modul1.se Telefon: 08-56 84 1109 Mobil: 070-311 01 09 Greger Cedertun Marknadsdirektör Nässjö-Tryckeriet E-post: greger.cedertun@nassjotryckeriet.se Telefon: 0380-796 81 Mobil: 070-530 83 44 Mer om Modul 1 Modul 1 identifierar, genomför och säkerställer affärsmöjligheter för sina kunder. Vi utvecklar och underhåller IT-lösningar och e-businesslösningar som stöder våra kunders affärsverksamheter. Modul 1 är verksamma inom bank, finans, försäkring, telecom, media, offentlig verksamhet, industri och fastigheter. Modul 1 har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Umeå. Företaget är sedan 1997 noterat på Stockholms fondbörs O-lista. Den årliga omsättningstillväxten är cirka 50 procent. Modul 1´s omsättning 1999 uppgick till 382 miljoner kronor med ett resultat om 51,3 mkr. Mer om Nässjö-Tryckeriet AB Nässjö-tryckerigruppen är som grafisk IT-partner Sveriges ledande leverantör inom området blanketthantering med såväl traditionella som elektroniska lösningar. Inom företagsgruppen finns också ett antal specialiserade bolag med olika affärsområden som täcker hela kedjan av produktion och drift av kunders specifika behov inom området informationshantering. Omsättning SEK 550 millioner. Nässjö-tryckeriet är sedan många år etablerade med logistiktjänster som innebär lagring, bevakning samt distribution av kunders grafiska produkter. En kraftfull satsning sker nu också på att etablera elektroniska blanketthotell för att även lagra kunders elektroniska blanketter, produktblad, print-on-demand-produkter etc. En databas för förlagsblanketter med allmänna myndighetsblanketter för bl a Landsting samt för företag som vill hämta olika typer av företagsblanketter finns som en ytterligare tjänst inom detta område. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/12/20010112BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/12/20010112BIT00130/bit0002.pdf

Om oss

Modul 1 är ett konsultföretag med verksamhet inom IT-området.

Dokument & länkar