Modul 1slutför förvärvet av Adacra AB samt säkrar ytterligare finansiering

Modul 1 slutför förvärvet av Adacra AB samt säkrar ytterligare finansiering Modul 1 Data AB (publ) offentliggjorde förvärvet av IT-konsultbolaget Adacra AB i pressmeddelande den 17 juni 2003. Styrelsen för Modul 1 har idag beslutat att emittera 11.829.789 aktier som köpeskilling för samtliga aktier i Adacra AB. Köpeskillingen motsvarar ett bolagsvärde om 13,5 Mkr för Adacra räknat på kursen för Modul 1-aktien i anslutning till affärens offentliggörande. - Under slutförhandlingarna med Adacra har vi blivit än mer övertygade om att denna affär är strategiskt riktig för Modul 1. Förstärkningen av ledningen inom den sammanslagna finanssektorn, inte minst genom Göran Hagegård som tillträder som chef, kommer mycket lägligt när mycket händer i detta kundsegment, säger Modul 1:s Verkställande direktör Christer Bergquist. Styrelsen har vidare beslutat om en riktad nyemission av 2 miljoner aktier till AB Novestra. Teckningskursen i emissionen uppgår till 1,32 kronor per aktie och tillför bolaget totalt 2,6 Mkr. - Novestra är ny ägare i Modul 1 sedan nyemissionen i mars i år och har sedan dess uttryckt ett intresse av att öka sitt ägande i Modul 1, säger Christer Bergquist. När vi nu genomför förvärvet av Adacra såg vi det som ett bra tillfälle att genomföra en riktad emission till Novestra, dessutom till ett pris något över börskurs. Novestras ägarandel efter emissionen uppgår till 4,9 %, vilket gör Novestra till en av de större aktieägarna i Modul 1 vilket vi ser som mycket positivt. Styrelsens beslut att emittera aktier enligt ovan sker med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 29 april 2003. Efter förvärvet av Adacra och den riktade nyemissionen uppgår totalt antal utestående aktier och röster i Modul 1 till 67.724.014. För ytterligare information, kontakta: · Christer Bergquist, Verkställande direktör Modul 1 Data AB, 0703 - 11 01 00 · Johan Wedin, Ekonomidirektör, Modul 1 Data AB, 0703- 11 02 44 Modul 1 Data AB (publ) - sätter kompetens i system. Modul 1 är ett IT- konsultföretag som är verksamt på den svenska marknaden. Idag sysselsätter Modul 1 ca 320 personer. Genom gedigen systemintegrationskunskap i kombination med verksamhetskompetens har Modul 1 skapat många långvariga kundrelationer. Modul 1 har verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Modul 1 är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information om Modul 1 besök gärna www.modul1.se . ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/04/20030704BIT00530/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/04/20030704BIT00530/wkr0002.pdf

Om oss

Modul 1 är ett konsultföretag med verksamhet inom IT-området.

Dokument & länkar