Ny ledning i Modul 1

Ny ledning i Modul 1 Fyra nya ordinarie ledamöter i styrelsen för Modul 1, varav två kvinnor. Christer Bergquist blir ny VD. Den nya ledningen prioriterar lönsamhet med en vinstmarginal om fem procent redan i år, säger styrelsens ordförande Torsten Möller. Modul 1 Data AB (publ) har bolagsstämma den 29 april. Då föreslås att fyra nya ordinarie ledamöter väljs in i styrelsen. Förslaget är att Torsten Möller kvarstår tillsammans med Lars-Inge Berg. Till nya ledamöter föreslås Christian Forsman, Bo Ingemarsson, Marie Alrutz samt personalrepresentanten Carina Trofast. Lars Lindtorp och Jerry Lundqvist har undanbett sig omval. Christer Bergquist lämnar styrelsen eftersom han tillträder som verkställande direktör. - Vårt val av Christer Bergquist som ny ledare för företaget kändes självklart, menar styrelseordföranden. Christer har det senaste året hanterat en del känsliga frågor med ett för aktieägarna mycket positivt utfall. Christer har suttit i styrelsen för Modul 1 sedan 1997 och han har lång erfarenhet inom konsulting från sin tid som partner i Öhrlings Coopers & Lybrand samt som partner i Andersen Consulting. Han har därtill haft flera ledande befattningar inom bank och finans bland annat som vVD i Stadshypotek och Gota AB. Därtill har Christer också erfarenhet från styrelsearbete ibland annat Tryckindustri (Intellecta), JP Nordiska, Rederi AB Gotland samt Kungsleden. - Modul 1 består av gedigna IT-konsulter med kunder till lika delar från näringslivet och den offentliga sektorn. Vinstmålet skall vi nå genom att utveckla kompetensen hos våra medarbetare och stärka banden med våra kunder ytterligare. Bolagets säljansträngningar har också ökat markant och vi profilerar i ökande utsträckning erbjudanden som omedelbart resulterar i mätbar kundnytta säger Christer Bergquist, ny VD för Modul 1. Modul 1 avslutade i mars en nyemission, som inbringade 30 miljoner kronor till bolaget. Information om nya styrelsemedlemmar: Christian Forsman har tidigare varit konsult inom Asbjörn Habberstad, Lagerkvist & Partners samt Carta och driver idag det egna företaget TBS AB samt är styrelseordförande i Ellen AB. Christian Forsman är 47 år. Bo Ingemarsson är idag styrelseordförande i Intrum Justitia och Ostnor AB samt styrelseledamot i Munters. Han är också vice ordförande i konsistoriet på Uppsala Universitet. Ingemarsson har tidigare varit bland annat vVD i Föreningssparbanken och Skandia, finansdirektör i Skanska samt VD i försäkringsbolaget if. Bo Ingemarsson är 52 år. Marie Alrutz är journalist inom ekonomi, näringsliv och ledarskap. Hon arbetar som skribent och tidningsmakare och har en lång erfarenhet av olika medie- och kommunikationsprojekt. Marie Alrutz är 60 år. Carina Trofast är konsult inom Modul 1 och har varit suppleant i styrelsen i 3 år. Carina Trofast är 32 år. Förslaget till styrelse stöds av aktieägare med 23 % av antalet aktier och röster. För ytterligare information, kontakta: · Torsten Möller, Styrelseordförande, 0703 - 11 00 40 · Christer Bergquist, VD, 0708 - 66 16 01 Modul 1 Data AB (publ) - sätter kompetens i system. Modul 1 är ett IT- konsultföretag som är verksamt på den svenska marknaden. Idag sysselsätter Modul 1 ca 300 personer. För mer information om Modul 1 besök gärna www.modul1.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/16/20030416BIT01660/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/16/20030416BIT01660/wkr0002.pdf

Om oss

Modul 1 är ett konsultföretag med verksamhet inom IT-området.

Dokument & länkar