Nyemission i Modul 1 fulltecknad

Nyemission i Modul 1 fulltecknad Modul 1:s nyemission på 24 mkr fulltecknad. Riktad emission ger ytterligare 6 mkr. Nyemissionen i Modul 1 Data AB(publ) tecknades till nära 80 % av bolagets aktieägare med stöd av företrädesrätt. Ytterligare drygt 16 % tecknades av befintliga ägare med stöd av subsidiär företrädesrätt. Resterande ca 4% har tecknats av intresserade utan företräde samt av den grupp externa investerare som garanterat emissionen. De externa investerare som garanterade del av företrädesemissionen har beslutat fullfölja erbjudandet att teckna 6 mkr i en riktad emission på samma villkor som i företrädesemissionen. Sammanlagt innebär detta att Modul 1 tillförs ca 30 mkr, före emissionskostnader, i nytt eget kapital. Dessutom har bolaget emitterat ca 15 miljoner teckningsoptioner med rätt att teckna en aktie för 1,25 kr i november i år. Om samtliga dessa optioner utnyttjas kommer Modul 1 att tillföras ytterligare nära 19 mkr i höst. - Våra aktieägare har visat stort förtroende för Modul 1 genom att delta i emissionen, säger styrelsens ordförande Torsten Möller. Jag är också stolt över - inte minst i dessa orostider - att externa investerare visar så stort intresse. Antalet aktier efter de nu genomförda emissionerna uppgår till 53.894.225. Antalet utestående teckningsoptioner uppgår till 14 973 556. För ytterligare information, kontakta: · Torsten Möller, Styrelseordförande, 0703 - 11 00 40 · Johan Wedin, Ekonomidirektör, 0703 - 11 02 44 Modul 1 Data AB (publ) - sätter kompetens i system. Modul 1 är ett IT- konsultföretag som är verksamt på den svenska marknaden. Idag sysselsätter Modul 1 ca 300 personer. Genom gedigen systemintegrationskunskap i kombination med verksamhetskompetens har Modul 1 skapat många långvariga kundrelationer. Modul 1 har verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Modul 1 är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information om Modul 1 besök gärna www.modul1.se . ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/27/20030327BIT00910/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/27/20030327BIT00910/wkr0002.pdf

Om oss

Modul 1 är ett konsultföretag med verksamhet inom IT-området.

Dokument & länkar