Mogul.com får ny ledning i Norge

Report this content

Mogul.com får ny ledning i Norge Jörn Lyseggen kommer från och med idag att fungera som tillförordnad VD för Mogul Norway AS vid sidan om sin uppgift som koncernchef i Mogul. Han ersätter Ivar Sövold som lett integrationsarbetet av de fyra företag som bildar Moguls norska verksamhet. Ivar Sövold kommer att arbeta vidare inom företaget som styrelseledamot för Mogul Norway AS. Arbetet med att rekrytera en ny extern VD har påbörjats. - Arbetet med sammanslagningen av de olika företagen har gett oss en mycket stark position på den norska marknaden. Nästa steg blir att bygga ett bolag med en tydlig gemensam identitet på alla de marknader vi är verksamma. Nu ska vi snabbt hitta en ny VD som kan leda Mogul Norway in i det arbetet, säger Jörn Lyseggen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jörn Lyseggen, VD och koncernchef Mogul.com Group AB, telefon: 08-450 32 32, mobil: 0708-19 30 19, e-post: jorn.lyseggen@mogul.com Björn Wallin, ekonomidirektör Mogul.com Group AB, telefon: 08-450 34 72, mobil: 0709-99 92 26, e-post: bjorn.wallin@mogul.com Mogul.com Group AB (publ.) hjälper innovativa företag att identifiera och utnyttja nya affärsmöjligheter med fokus på Internet, genom att utveckla och implementera, heltäckande IT-relaterade kommunikationslösningar och affärssystem. Bland uppdragsgivarna finns företag som Alcro-Beckers, Den norske Bank, Dun & Bradstreet, Ericsson, Gjensidige NOR, Sense Communications, Skandia, SPP, Telia InfoMedia och Xerox. Koncernen, med dotterbolagen Mogul Sweden AB, Mogul Norway AS, Mogul Technology Center AB, Mogul Services AB, Mogul Finland Oy och Punkt Edu AB (56 %), har idag kontor i Sverige, Norge, England, Finland och Tyskland. Företaget är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Se vidare www.mogul.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00850/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00850/bit0002.pdf

Dokument & länkar