Mogul.com utvecklar e-learning åt Företagarna

Mogul.com utvecklar e-learning åt Företagarna Mogul har utvecklat en helt ny webbaserad utbildningsplattform, Vincent, åt Företagarnas Riksorganisation som är Sveriges största företagarorganisa-tion. Plattformen bygger på Moguls egenutvecklade programvara Backweb. Tanken är att de traditionella utbildningarna kompletteras med övningar, diskussionsgruppper, statistik och uppföljning via Internet. Därigenom hoppas Företagarnas Riksorganisation både kunna höja kvaliteten på utbildningarna och sänka kostnaderna. Utbildningshandledarna får möjlighet att tillhandahålla mallar, verktyg och programvaror till sina deltagare. - Med denna lösning kan vi erbjuda distansutbildning vilket efterfrågas stark bland våra medlemsföretag idag. Våra kurshandledare kan utforma sina utbildningar på nätet utan att vara låst till statiska formulär vilket gör att vi kan anpassa utbildningarna efter deltagarnas behov, säger Krister Söderstam, chef för enheten affärs- och kompetensutveckling vid Företagarnas Riksorganisations utbildningsavdelning. Mogul har byggt den tekniska databaslösningen och utvecklat det grafiska gränssnittet. Lösningen är plattformsoberoende. Dessutom har Mogul utvecklat det administrativa gränssnittet som gör det möjligt för handledarna att skräddarsy varje enskild kurs. Lösningen bygger på Moguls egenutvecklade programvara Backweb. Företagarnas Riksorganisation kan nu erbjuda sitt nätverk av 90 000 företag en unik interaktiv utbildning. För ytterligare information, vänligen kontakta: Hans Carlsson, marknadschef Mogul Sweden AB, telefon 08-450 32 00, mobil: 0708-88 84 04, e-post: hans.carlsson@mogul.com Anders Linderson, VD Mogul Sweden AB, telefon 08-450 32 00, mobil: 0709-90 11 20, e-post: anders.linderson@mogul.com Göran Green, Programansvarig för webbutbildning, Företagarnas Riksorganisation Telefon: 023-70 59 99, mobil 070-920 20 90. Mogul.com Group AB (publ.) hjälper innovativa företag att identifiera och utnyttja nya affärsmöjligheter med fokus på Internet, genom att utveckla och implementera, heltäckande IT-relaterade kommunikationslösningar och affärssystem. Bland uppdragsgivarna finns företag som Alcro-Beckers, Den norske Bank, Dun & Bradstreet, Ericsson, Gjensidige NOR, Sense Communications, Skandia, SPP, Eniro och Xerox. Koncernen, med dotterbolagen Mogul Sweden AB, Mogul Norway AS, Mogul Technology Center AB, Mogul Services AB, Mogul Finland Oy och Punkt Edu AB (56 %), har idag kontor i Sverige, Norge, England, Finland och Tyskland. Företaget är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Se vidare www.mogul.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/12/20001012BIT00920/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/12/20001012BIT00920/bit0002.pdf

Dokument & länkar