Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2002

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2002 Mogul AB (publ) Besparingsåtgärder resulterade i ett positivt resultat i kvartal 4 Kvartal 4, 2002 * Koncernens nettoomsättning uppgick till 39,6 Mkr (65,3 Mkr). * EBITDA1 uppgick till 3,0 Mkr (2,0 Mkr). * EBITA2 uppgick till 0,4 Mkr (0,7 Mkr). * Kassaflödet från den löpande verksamheten före strukturutbetalningar uppgick till 15,0 Mkr (10,3 Mkr). * Nettoomsättningen per anställd och arbetsdag ökade till 4,5 tkr (4,2 tkr). * I oktober tecknade Mogul ett nytt treårigt avtal med D&B (Dun & Bradstreet) med ett totalt ordervärde på cirka 12 Mkr. I konkurrens med cirka 50 andra företag fick Mogul i Norge ett uppdrag för Riksantikvarieämbetet. Helår, 2002 * Koncernens nettoomsättning uppgick till 172,5 Mkr (262,0 Mkr). * EBITDA1 uppgick till 0,8 Mkr (-2,8 Mkr) * EBITA2 uppgick till -10,8 Mkr (-14,8 Mkr). * Kassaflödet från den löpande verksamheten före strukturutbetalningar uppgick till 8,1 Mkr (-3,5 Mkr). * Koncernens resultat efter finansiella poster blev -54,6 Mkr (-90,8 Mkr), varav goodwillav- och nedskrivningar uppgick till 25,0 Mkr (55,8 Mkr). * Resultatet har belastats med strukturkostnader motsvarande 19,2 Mkr (21,1 Mkr). * Nettoomsättningen per anställd och arbetsdag ökade från 3,7 tkr i kvartal 1 till 4,5 tkr i kvartal 4. * Mogul har under året genomfört personalminskningar, omflyttningar och andra besparingar som har minskat kostnadsmassan med närmare 100 Mkr jämfört med föregående år. Vid årets utgång hade Mogul 147 (247) medarbetare. Genomsnittligt antal medarbetare under året var 192 (308). * Mogul fick nya uppdrag under året från bland andra Thomson Directories, D&B, Eniro, SkandiaBanken, SpareBank1, Toyota Norge, norska Riksantikvarieämbetet, Volvo Personbilar Norge, Norsk Hydro, och Finska Antidopingkommittén. Stockholm den 20 februari 2003 Mogul AB (publ) Styrelsen För mer information, vänligen kontakta: Björn Wallin, vd och koncernchef Mogul AB (publ), tel 08-506 66 220, mobil 0709-99 92 26, e-post: bjorn.wallin@mogul.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20030220BIT00110/wkr0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20030220BIT00110/wkr0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

Mogul AB hjälper innovativa företag att identifiera och utnyttja nya affärsmöjligheter med fokus på Internet, genom att utveckla och implementera, heltäckande IT-relaterade kommunikationslösningar och affärssystem.

Dokument & länkar