Delårsrapport från Mogul AB (publ) 1 januari - 31 mars 2003

Delårsrapport från Mogul AB (publ) 1 januari - 31 mars 2003 Positivt resultat i den operativa verksamheten · Koncernens nettoomsättning uppgick till 37,1 Mkr (52,9 Mkr). · EBITDA 1) uppgick till 0,9 Mkr (-0,8 Mkr). · EBITA 2) uppgick till -0,8 Mkr (-3,7 Mkr). · Den operativa verksamheten uppvisade ett positivt resultat på 3,2 Mkr (1,9 Mkr) före avskrivningar och 1,5 Mkr (-0,9 Mkr) före goodwillavskrivningar. · Likviditeten 3) har sedan årsskiftet ökat med 0,1 Mkr (-2,8 Mkr) och kassan uppgick vid periodens slut till 22,1 Mkr (33,9 Mkr). · Nettoomsättningen per anställd och arbetsdag var 4,3 tkr (3,7tkr). · Mogul i Norge har fått förnyade uppdrag från SpareBank1, Norsk Hydro och Toyota. · Moguls dotterbolag Linewise har fått flera nya uppdrag inom området automatiska telefonilösningar. · Adera AB lämnade den 28 februari ett offentligt erbjudande om förvärv till aktieägarna i Mogul. Med anledning av det avsade Lars Save, som är vd i Adera, sig posten som styrelseordförande i Mogul den 11 mars. Till ny styrelseordförande utsågs Sven-Åke Bergkvist. Rapporten i sin helhet finns att hämta på www. waymaker.se eller på www.mogul.com För ytterligare information kontakta: Björn Wallin, vd Mogul AB, tel 08-506 66 100, mobil 0709-99 92 26, bjorn.wallin@mogul.com 1 EBITDA avser rörelseresultat före av- och nedskrivningar samt strukturkostnader 2 EBITA avser rörelseresultat före goodwillav- och nedskrivningar samt strukturkostnader 3 Likviditet avser kassa inklusive kortfristiga fordringar efter avdrag av kortfristiga skulder samt skulder uppkomna för strukturåtgärder ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030425BIT00230/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030425BIT00230/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Mogul AB hjälper innovativa företag att identifiera och utnyttja nya affärsmöjligheter med fokus på Internet, genom att utveckla och implementera, heltäckande IT-relaterade kommunikationslösningar och affärssystem.

Dokument & länkar