Förslag till val av styrelse i Mogul

Förslag till val av styrelse i Mogul Styrelsen i Mogul AB har idag fått information från aktieägare som representerar cirka 17 procent av samtliga röster och kapital i Mogul AB att dessa avser att föreslå följande styrelse vid ordinarie bolagsstämma den 20 mars 2003: Omval av styrelseledamöterna Sven-Åke Bergkvist, Hasse Boderos, Lennart Fernheden, Petter Mannsverk Andresen, Gunnar Nordseth, Lars Save och Bo Strandberg samt nyval av Rolf Norling. Styrelseledamöterna Per Hallerby och Dag Sehlin har avböjt omval. För ytterligare information vänligen kontakta Sven-Åke Bergkvist, styrelseordförande, telefon: 0709-777 456. Mogul AB (publ.) hjälper företag att identifiera och utnyttja nya affärsmöjligheter med fokus på Internet, genom att utveckla och implementera, heltäckande IT-relaterade kommunikationslösningar och affärssystem. Bland uppdragsgivarna finns företag som, Alecta, D&B, Eniro, Gjensidige NOR, Norsk Hydro, Skandia, SkandiaBanken, SpareBank 1, Toyota och finska regeringen. De i koncernen ingående dotterbolagen Mogul Technology AS, Mogul Technology Center AB, Linewise AB, Mogul Finland Oy och Optosof Ltd har idag kontor i Sverige, Norge, England och Finland. Koncernens nettoomsättning år 2002 var 172,5 Mkr. Mogul är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Se vidare www.mogul.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/14/20030314BIT01130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/14/20030314BIT01130/wkr0002.pdf

Om oss

Mogul AB hjälper innovativa företag att identifiera och utnyttja nya affärsmöjligheter med fokus på Internet, genom att utveckla och implementera, heltäckande IT-relaterade kommunikationslösningar och affärssystem.

Dokument & länkar