Mogul hjälper finska folket att anpassa sig till euron

Report this content

Mogul hjälper finska folket att anpassa sig till euron När Sverige som bäst håller på att förbereda val i EMU-frågan har våra finska grannar hunnit använda euron i snart ett år. Helt nyligen lanserades "Euro Info Package" där all information om euron finns samlad på finska departementets webbsida. www.vm.fi/euro. Siten har utvecklats av Mogul och dess egenutvecklade publiceringsverktyg. Målet för finansministeriet, det finska finansdepartementet och EU som ansvarat för informationskampanjen var att ge alla medborgare i Finland utförlig information om den nya valutan. Detta skulle ske i god tid för att övergången skulle kunna genomföras så smidigt som möjligt. Ett av målen för att uppnå detta var att producera en speciell informationssite om euron. Mogul Finland som har ett långvarigt samarbete med de finska departementen har designat och utvecklat siten. Den lanserades första gången redan1998. - Internet är numera en del av vår vardag så det hade varit svårt att tänka sig en informationskampanj utan att ha en speciell webbsite, säger Rauno Niinimäki, som haft projektledarrollen för EMU-projektet på finska finansministeriet under hela informationskampanjen. Kampanjen gjorde att vi kom närmare våra invånare. Informationssiten om euron har fortsatt att locka besökare även efter det att euron har tagits i bruk och har blivit en del av vardagen för finska medborgare. Eftersom en del av innehållet trots allt blev inaktuellt beslutades att den viktigaste informationen skulle samlas för att tillgodose behovet hos dem som är intresserade av euron och historiken bakom. Mogul har svarat för design och att innehållet har sammanställts i "Euro Info Package". Euro Info Package innehåller generell och praktisk information om euron och EMU. En databank med de vanligaste frågorna har ställts samman. Information riktad mot företag och speciella målgrupper, som till exempel barn och ungdomar har bevarats, medan struktur och innehåll har omformats för att svara upp mot de krav som dagens och morgondagens medborgare ställer. Utöver intresserade medborgare, kan "Euro Info Package" förhoppningsvis hjälpa nya EMU-länder inför planeringen av sina nationella informationskampanjer. - Vi har bedömt det som viktigt att behålla så mycket som möjligt av euroinformationen även efter övergången, säger Rauno Niinimäki. Övergången till euro var en sådan stor händelse, och vi vill gärna tala om för andra människor hur det finska samhället klarade detta. For further information please contact: Heikki Hakala, Head of Business, Mogul Finland, Tel. +358-9-682 32 030, heikki.hakala@mogul.fi, Rauno Niinimäki, Consulting Counsellor Ministry of Finance, Tel. +358-9-160 33 182, rauno.niinimaki@vm.fi Mogul AB (publ.) hjälper företag att identifiera och utnyttja nya affärsmöjligheter med fokus på Internet, genom att utveckla och implementera, heltäckande IT-relaterade kommunikationslösningar och affärssystem. Bland uppdragsgivarna finns företag som Alcro, Alecta, D&B, Eniro, Gjensidige NOR, Skandia, SkandiaBanken, SpareBank 1, Toyota och finska regeringen. De i koncernen ingående dotterbolagen Mogul Technology AS, Mogul Technology Center AB, Linewise AB, Mogul Finland Oy och Optosof Ltd har idag kontor i Sverige, Norge, England och Finland. Koncernens nettoomsättning år 2001 var 262 Mkr. Mogul är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Se vidare www.mogul.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/14/20021114BIT00840/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/14/20021114BIT00840/wkr0002.pdf

Dokument & länkar