Mogul spår fortsatt svag efterfrågan - minskar personalstyrkan

Mogul spår fortsatt svag efterfrågan - minskar personalstyrkan I syfte att gardera sig mot en fortsatt nedgång i efterfrågan för IT- konsulttjänster har Mogul sedan halvårsskiftet minskat antalet medarbetare med motsvarande 42 heltidstjänster genom permitteringar i Norge och Finland samt uppsägningar i Sverige. Åtgärderna beräknas påverka resultatet positivt med full effekt från och med det fjärde kvartalet. Mogul spår en fortsatt svag efterfrågan på marknaden för IT- konsulttjänster. Framför allt är företagen alltmer försiktiga med att genomföra nya satsningar som innebär byte av leverantör. Från befintliga kunder får Mogul däremot kontinuerligt nya uppdrag, senast från Skandia Bank Switzerland respektive D&B. - Det här är ett sätt att säkerställa vår handlingskraft och finansiella bas framöver. Vi kan konstatera att marknaden fortsätter att svikta och för att möta den framtida osäkerheten har vi valt att göra dessa neddragningar redan nu. Skulle vårt försäljningsarbete däremot generera nya större uppdrag har vi alltid möjligheten att snabbt ta tillbaka medarbetare i både Sverige, Norge och Finland, säger vd Björn Wallin. Neddragningarna för med sig strukturkostnader som kommer att belasta resultatet för det tredje kvartalet. För ytterligare information kontakta gärna: Björn Wallin, vd Mogul AB, telefon: 08-506 66 220, mobil: 0709-99 92 26, e-post: bjorn.wallin@mogul.com Mogul AB (publ.) hjälper företag att identifiera och utnyttja nya affärsmöjligheter med fokus på Internet, genom att utveckla och implementera, heltäckande IT-relaterade kommunikationslösningar och affärssystem. Bland uppdragsgivarna finns företag som Alcro, Alecta, D&B, Eniro, Gjensidige NOR, Skandia, SkandiaBanken, SpareBank 1, Toyota och finska regeringen. De i koncernen ingående dotterbolagen Mogul Technology AS, Mogul Technology Center AB, Linewise AB, Mogul Finland Oy och Optosof Ltd har idag kontor i Sverige, Norge, England och Finland. Koncernens nettoomsättning år 2001 var 262 Mkr. Mogul är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Se vidare www.mogul.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/06/20020906BIT00260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/06/20020906BIT00260/wkr0002.pdf

Om oss

Mogul AB hjälper innovativa företag att identifiera och utnyttja nya affärsmöjligheter med fokus på Internet, genom att utveckla och implementera, heltäckande IT-relaterade kommunikationslösningar och affärssystem.

Dokument & länkar