Mogul utvecklar kulturminnesdatabas för Riksantikvarieämbetet i Norge

Report this content

Mogul utvecklar kulturminnesdatabas för Riksantikvarieämbetet i Norge Mogul i Norge har vunnit en offentlig upphandling om ett uppdrag för Riksantikvarieämbetet i Norge. Mogul ska utveckla ett informationssystem som ska samlas i en databas och som ska innehålla all den information som finns tillgänglig om norska kulturminnen. Riksantikvarieämbetet har ansvaret för att förvalta kulturminnen och kulturmiljön i Norge och samarbetar med en rad myndigheter inom den offentliga sektorn. De olika myndigheterna har behov av att på ett enkelt och lättillgängligt sätt få uppdaterad information om vilka kulturminnen som finns, var de finns och vilka som är fridlysta. Moguls uppdrag är att utveckla en lösning som hanterar all denna information. Kulturminnesdatabasen kommer att underlätta för alla som arbetar med kulturminnesförvaltning, och är därför ett viktigt projekt for Riksantikvarieämbetet. De anställda på Riksantikvarieämbetet, andra myndigheter och även forskare får tillgång till första versionen av kulturminnesdatabasen. Mogul samarbetar med Bravida Geomatikk och Database Solutions i projektet. - Mogul och deras två samarbetspartners har den kunskap inom systemutveckling- och GIS-kompetens som behövs för det här projektet. Därmed uppfyller de väl de krav vi ställer för att kunna genomföra uppdraget, säger avdelningsdirektör Sjur Helseth på Riksantikvaren. Mogul har tidigare med stor framgång genomfört en rad stora internetlösningar för stat, kommun och hälsosektorn i Norge. Den treklöver som nu ska samarbeta har både tyngd och bredd och kompletterar varandra på ett sätt som få av konkurrenterna kan klara av. - Vi bedömer att denna form av samarbete har framtiden för sig. Offentliga sektorn får på det här sättet stor nytta av Moguls omfattande erfarenhet av att utveckla verksamhetskritiska informationssystem med stora krav på användarvänlighet, funktion och säkerhet, säger Jon Øyvind Eriksen chef för Mogul Technology i Norge. Kulturminnesdatabasen kommer att utvecklas som en treskiktad java- applikation med webbgränssnitt. Det nya verksamhetssystemet får en integrerad GIS-funktionalitet och använder Web services för att kommunicera med externa verksamhetssystem. En säkerhetskomponent garanterar att bara de som är auktoriserade får tillgång till första version av kulturminnesbasen. Tanken är att så småningom även ge allmänheten tillgång till uppdaterad information om kulturminnen. För ytterligare information vänligen kontakta: Jon Øyvind Eriksen, chef Mogul Technology AS, telefon: 24 11 43 00, mobil: 93 06 04 17, E-post: jon.eriksen@mogul.com Sjur Helseth, avdelningsdirektör på Riksantikvarieämbetet i Norge, telefon: 22 94 04 00, E-post: sh@ra.no Om Mogul Mogul AB (publ.) hjälper företag att identifiera och utnyttja nya affärsmöjligheter med fokus på Internet, genom att utveckla och implementera, heltäckande IT-relaterade kommunikationslösningar och affärssystem. Bland uppdragsgivarna finns företag som Alcro, Alecta, D&B, Eniro, Gjensidige NOR, Skandia, SkandiaBanken, SpareBank 1, Toyota och finska regeringen. De i koncernen ingående dotterbolagen Mogul Technology AS, Mogul Technology Center AB, Linewise AB, Mogul Finland Oy och Optosof Ltd har idag kontor i Sverige, Norge, England och Finland. Koncernens nettoomsättning år 2001 var 262 Mkr. Mogul är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Se vidare www.mogul.com Om Riksantikvarieämbetet i Norge Riksantikvarieämbetet i Norge lyder direkt under Miljödepartementet. Riksantikvarieämbetets huvuduppgift är att säkra att kulturminnen och kulturmiljöer som har viktiga kunskaps-, upplevelse- och bruksvärden bevaras på bästa sätt för dagens och framtida generationer. Se också www.riksantikvaren.no. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021030BIT00400/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021030BIT00400/wkr0002.pdf

Dokument & länkar