Moguls samarbete med Europress bra för miljön

Report this content

Moguls samarbete med Europress bra för miljön Mogul i Finland har utvecklat en ny webbtjänst för Europress, Nordens största avfallshanteringsföretag. Den nya tjänsten som lanserades helt nyligen blir ett stort stöd i företagets marknadsförings- och försäljningsarbete. En helt ny funktion är att alla nyheter inom avfallshantering även kommer att publiceras på siten. Europress har verksamhet i Sverige, Finland och Norge. För att kunna tillgodose det snabbt ökande kundunderlaget har innehållet i webbtjänsten kompletterats och utvecklats för att bli mer lättillgängligt och användarvänligt. Till en början är det webbtjänsten i Finland som utvecklats men under vintern kommer även den svenska och norska siten att kompletteras enligt samma koncept. - Vi har ett djupt engagemang i miljöfrågor och detta vill vi synliggöra även via vår webb. Vår ambition är att vår webb ska fungera som en informationskanal inom området avfallshantering. I dag finns inte någon liknande servicefunktion inom avfallshanterings-industrin så vi är pionjärer på detta område, säger Juha Hörkkö, finanschef Europress. - Med det här uppdraget stärker vi ytterligare det koncept vi utvecklat för digital affärskommunikation. Europress har insikt om att digital kommunikation är ett stöd i hela affärsprocessen, säger Heikki Hakala, operativt ansvarig för Mogul Finland. I Moguls uppdrag ingår även att utveckla en helt ny Intranät och extranätlösning för Europress. Intranätet är första hand är avsett som ett stöd för de anställda och med hjälp av den nya extranätlösningen kommer även kommunikationen med kunder och andra intressenter att fördjupas och förbättras. - Det publiceringsverktyg som utvecklats av Mogul gör vårt arbete mer flexibelt och effektivt. För våra medarbetare innebär det en avlastning inom deras ansvarsområden vilket gör att vi istället kan fokusera på att förbättra våra affärsaktiviteter, säger Juha Hörkkö. För ytterligare information vänligen kontakta: Heikki Hakala, operativt ansvarig Mogul i Finland, tel + 358 9 682 320 20, e-post: heikki.hakala@mogul.fi Juha Hörkkö, finanschef Europress Oy, tel + 358 9 836 220 34, e-post: juha.horkko@europress.fi Mogul AB (publ.) hjälper företag att identifiera och utnyttja nya affärsmöjligheter med fokus på Internet, genom att utveckla och implementera, heltäckande IT-relaterade kommunikationslösningar och affärssystem. Bland uppdragsgivarna finns företag som Alcro, Alecta, D&B, Eniro, Gjensidige NOR, Skandia, SkandiaBanken, SpareBank 1, Toyota och finska regeringen. De i koncernen ingående dotterbolagen Mogul Technology AS, Mogul Technology Center AB, Linewise AB, Mogul Finland Oy och Optosof Ltd har idag kontor i Sverige, Norge, England och Finland. Koncernens nettoomsättning år 2001 var 262 Mkr. Mogul är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Se vidare www.mogul.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/18/20021118BIT01020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/18/20021118BIT01020/wkr0002.pdf

Dokument & länkar