Moguls styrelse säger nej till bud

Moguls styrelse säger nej till bud Adera AB ("Adera") lämnade den 28 februari 2003 ett erbjudande till samtliga aktieägare i Mogul AB ("Mogul"), i vilket aktieägarna i Mogul erbjuds 0,12 aktie i Adera för varje aktie i Mogul (justerat för den sammanläggning av aktier som beslutades vid Aderas ordinarie bolagsstämma den 9 april 2003). Vid full anslutning till erbjudandet kommer Moguls nuvarande aktieägare att äga 14 procent av aktiekapitalet i Adera. Styrelsen för Mogul har uppdragit åt FöreningsSparbanken AB (publ)/Swedbank Corporate Finance ("Swedbank") att utvärdera erbjudandet. Swedbank har efter sin utvärdering kommit till slutsatsen att utbytesrelationen måste höjas avsevärt över 0,12 aktie i Adera för varje aktie i Mogul, för att erbjudandet skall kunna anses vara skäligt för aktieägarna i Mogul ur ett finansiellt perspektiv. Styrelsen för Mogul har på basis av underlag från Swedbank och annan expertis samt egna analyser utvärderat erbjudandet och har enhälligt beslutat att avge följande uttalande. Styrelsen anser att ett samgående med Adera ur ett strategiskt perspektiv kan vara fördelaktigt för Mogul och dess aktieägare, med vissa synergieffekter och förbättrade resurser för att utveckla verksamheten. Styrelsen anser emellertid att det av Adera erbjudna utbytesförhållandet inte återspeglar en skälig inbördes värdering av Adera och Mogul av finansiella skäl. Styrelsen anser att ett lägsta skäliga utbytesförhållande borde ha legat på 0,18 aktie i Adera för varje aktie i Mogul (d.v.s. ett erbjudande som skulle ha varit minst 50 procent högre), vilket skulle leda till en ägarandel om cirka 20 procent av aktierna i Adera för Moguls nuvarande aktieägare vid full anslutning till erbjudandet. Med hänsyn till vad som ovan anförts kan styrelsen för Mogul inte rekommendera aktieägarna att acceptera erbjudandet från Adera. Stockholm den 22 maj 2003 Mogul AB (publ) Styrelsen* *Styrelseledamöterna Lars Save och Bo Strandberg har inte deltagit i styrelsens beslut avseende detta uttalande. För ytterligare information vänligen kontakta: Sven-Åke Bergkvist, styrelseordförande i Mogul, telefon: 0709-777 456. Mogul AB (publ.) hjälper företag att identifiera och utnyttja nya affärsmöjligheter med fokus på Internet, genom att utveckla och implementera, heltäckande IT-relaterade kommunikationslösningar och affärssystem. Bland uppdragsgivarna finns företag som, Alecta, D&B, Eniro, Gjensidige NOR, Norsk Hydro, Skandia, SkandiaBanken, SpareBank 1, Toyota och finska regeringen. De i koncernen ingående dotterbolagen Mogul Technology AS, Mogul Technology Center AB, Linewise AB, Mogul Finland Oy och Optosof Ltd har idag kontor i Sverige, Norge, England och Finland. Koncernens nettoomsättning år 2002 var 172,5 Mkr. Mogul är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Se vidare www.mogul.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/23/20030523BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/23/20030523BIT00120/wkr0002.pdf

Om oss

Mogul AB hjälper innovativa företag att identifiera och utnyttja nya affärsmöjligheter med fokus på Internet, genom att utveckla och implementera, heltäckande IT-relaterade kommunikationslösningar och affärssystem.

Dokument & länkar