Ny styrelseordförande i Mogul med anledning av Adera-bud

Ny styrelseordförande i Mogul med anledning av Adera-bud Med anledning av att Adera AB lämnat ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Mogul AB, har Lars Save, som är verkställande direktör i Adera, idag avsagt sig posten som styrelseordförande i Mogul, men kvarstår som styrelseledamot i bolaget. Till ny styrelseordförande i Mogul fram till 2003 års ordinarie bolagsstämma har utsetts advokaten Sven-Åke Bergkvist, ledamot i Moguls styrelse sedan 1999. Styrelsen för Mogul har vidare med anledning av ovannämnda erbjudande idag beslutat att - i enlighet med Näringslivets Börskommittés takeover- rekommendation - inhämta ett värderingsutlåtande från en oberoende expert. Avsikten är att styrelsen skall offentliggöra värderingsutlåtandet jämte ett uttalande om sin uppfattning om erbjudandet i god tid innan anmälningstiden i erbjudandet påbörjas. Per Hallerby, Lars Save och Bo Strandberg har inte deltagit i detta beslut på grund av deras befattningar som styrelseordförande, verkställande direktör respektive CFO i Adera AB. För ytterligare information vänligen kontakta Sven-Åke Bergkvist, styrelseordförande, telefon: 0709-777 456. Mogul AB (publ.) hjälper företag att identifiera och utnyttja nya affärsmöjligheter med fokus på Internet, genom att utveckla och implementera, heltäckande IT-relaterade kommunikationslösningar och affärssystem. Bland uppdragsgivarna finns företag som, Alecta, D&B, Eniro, Gjensidige NOR, Norsk Hydro, Skandia, SkandiaBanken, SpareBank 1, Toyota och finska regeringen. De i koncernen ingående dotterbolagen Mogul Technology AS, Mogul Technology Center AB, Linewise AB, Mogul Finland Oy och Optosof Ltd har idag kontor i Sverige, Norge, England och Finland. Koncernens nettoomsättning år 2002 var 172,5 Mkr. Mogul är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Se vidare www.mogul.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/11/20030311BIT00320/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/11/20030311BIT00320/wkr0002.pdf

Om oss

Mogul AB hjälper innovativa företag att identifiera och utnyttja nya affärsmöjligheter med fokus på Internet, genom att utveckla och implementera, heltäckande IT-relaterade kommunikationslösningar och affärssystem.

Dokument & länkar