Positivt resultat för Mogul september-februari

Vd:s anförande vid dagens bolagsstämma: Positivt resultat för Mogul september-februari Vid dagens ordinarie bolagsstämma i Mogul AB redovisade vd Björn Wallin företagets resultat för den senaste sexmånadersperioden, 2002-09-012003- 02-28: - EBITA för koncernen blev 2,1 Mkr motsvarande en marginal på 2,6 %. EBITDA för koncernen blev 6,4 Mkr motsvarande en marginal på 7,9 %. Med EBITA respektive EBITDA avses resultat före de strukturkostnader som uppkom i Q3 2002 och kostnadsfördes i september. - Omsättning per anställd och dag blev 4,5 Tkr. För mer utförlig resultatredovisning och vidare information från bolagsstämman se dokumentation från vd:s anförande och den kommuniké som offentliggörs efter stämman, på www.mogul.com. För ytterligare information vänligen kontakta Björn Wallin, vd Mogul AB, telefon: 08-506 66 220, mobil: 0709-99 92 26, e-post: bjorn.wallin@mogul.com Mogul AB (publ.) hjälper företag att identifiera och utnyttja nya affärsmöjligheter med fokus på Internet, genom att utveckla och implementera, heltäckande IT-relaterade kommunikationslösningar och affärssystem. Bland uppdragsgivarna finns företag som, Alecta, D&B, Eniro, Gjensidige NOR, Norsk Hydro, Skandia, SkandiaBanken, SpareBank 1, Toyota och finska regeringen. De i koncernen ingående dotterbolagen Mogul Technology AS, Mogul Technology Center AB, Linewise AB, Mogul Finland Oy och Optosof Ltd har idag kontor i Sverige, Norge, England och Finland. Koncernens nettoomsättning år 2002 var 172,5 Mkr. Mogul är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Se vidare www.mogul.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/20/20030320BIT00790/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/20/20030320BIT00790/wkr0002.pdf

Om oss

Mogul AB hjälper innovativa företag att identifiera och utnyttja nya affärsmöjligheter med fokus på Internet, genom att utveckla och implementera, heltäckande IT-relaterade kommunikationslösningar och affärssystem.

Dokument & länkar