Återköp av egna aktier i Momentum Group AB (publ)

I enlighet med bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 28 november 2017 har Momentum Group AB (publ) återköpt 216 026 aktier av serie B till en genomsnitts­kurs av 106,91 SEK per aktie.

Momentum Group ABs aktuella innehav av egna aktier efter återköpet uppgår till 244 826 aktier av serie B, vilket motsvarar 0,9 procent av totalt antal aktier och 0,6 procent av totalt antal röster. Det totala antalet aktier i Momentum Group AB, inklusive de av bolaget ägda aktierna, uppgår till 28 265 416 st, av vilka 1 062 436 är aktier av serie A och 27 202 980 är aktier av serie B. Det totala antalet röster i Momentum Group AB är 37 827 340.

Stockholm den 20 december 2017

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations - telefon 070-660 31 32

Informationen lämnades för offentliggörande den 20 december 2017 kl. 08:30 CET.

Momentum Group är en av de ledande återförsäljarna av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 5,5 miljarder SEK per år och har omkring 1 600 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group.

Om oss

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 6 miljarder SEK per år och har omkring 1 700 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group.