Förnyat förtroende för Maxkompetens Sveriges ABs Affärsområde Elevhälsa

Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på nio orter i Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 600 jobb och har dagligen cirka 400 konsulter ute på uppdrag.

Kunskapsskolan i Sverige AB har idag förlängt sitt samarbete med SkolPool Sverige AB. Kunskapsskolan och SkolPool kommer att fortsätta sitt nationella samarbete de kommande tre åren. SkolPool är genom avtalet fortsatt vårdgivare för Kunskapsskolans grund- och gymnasieskolor. Tidigare avtal omsatte ca 20 miljoner på tre år och vi förväntar oss ca 25 miljoners omsättning på dessa tre avtalsår.

Kunskapsskolan är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag med 29 grundskolor och sju gymnasieskolor med ca 11 000 elever.

Utbildningsföretaget AcadeMedia AB har tecknat nytt ramavtal med SkolPool och kommer därigenom att fortsätta sitt samarbete avseende elevhälsotjänster. Tidigare avtal omsatte 21 miljoner på tre år och vi förväntar oss motsvarande omsättningsvolym för avtalet de kommande tre åren.

AcadeMedia är Sveriges största privata utbildningsföretag. Koncernen har 140 000 barn, elever och deltagare fördelat på ca 500 verksamheter.

SkolPool Sverige AB är Sveriges ledande privata leverantör av tjänster inom elevhälsa och pedagogik. Bolaget ingår i Maxkompetens Sverige AB som är noterat på Nasdaq First North under kortnamnet MAXK. SkolPool erbjuder flexibla, högkvalitativa och kostnadseffektiva personallösningar för skolor, kommuner samt utbildningsorganisationer. SkolPool har vårdgivaransvaret för 18 500 elever.
I dagsläget finns verksamhet från Ystad i söder till Sundsvall i norr med kontor i Lund och Stockholm och tyngdpunkt på bemanning och entreprenadlösningar inom elevhälsa, specialpedagogik, studie- och yrkesvägledning. SkolPool omsatte 34 miljoner kronor under 2015.

Maxkompetens med SkolPool är mycket glada för det fortsatta förtroendet som både visar SkolPools kvalitativa styrka och marknadsledande position.

För mer information, vänligen kontakta: Ronny Siggelin, Koncernchef
Email: ronny.siggelin@maxkompetens.se. Telefon: +46 (0)73 436 81 01


Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 454 32 00

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar