Kvartalsrapport, Q3. nov–jan 2015/2016

Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på nio orter i Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 600 jobb och har dagligen cirka 400 konsulter ute på uppdrag.

Perioden nov-jan

  • Omsättningen ökade till 31,8MSEK (31,0), vilket motsvarar en ökning om 2,5%
  • EBITDA uppgick till 0,7 MSEK (1,6) vilket ger en EBITDA marginal om 2,2%  (5%)
  • Resultat efter skatt uppgick till 0,0 MSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,5 MSEK

Perioden maj-jan

  • Omsättningen ökade till 99,0 MSEK (80,6), vilket motsvarar en ökning om 23%
  • EBITDA uppgick till 3,8 MSEK vilket ger en EBITDA marginal om 3,9% (4,9%)
  • Resultat efter skatt uppgick till 1,4 MSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,9 MSEK

Vd:s kommentar

Omsättningstillväxten för bemanningsbranschen var under det fjärde kvartalet (okt-dec) 17 %, i täten för ökningen går industrin. Maxkompetens intäkter ökade från 31 003 tkr till 31 777 tkr och EBITDA gick från att vara 1 551 tkr till 691 tkr under tredje kvartalet (nov-jan) jämfört med samma period föregående år. Minskningen i EBITDA härleds främst till ökade kostnader för personalförstärkningar. Ackumulerat Q1-Q3 har Maxkompetens ökat omsättningen med 23 % från samma period föregående år. Den uteblivna tillväxten under tredje kvartalet härleds framför allt till att två större kunder taktat ner på konsultinhyrningen på grund av globala ägarförändringar.

Andelen tjänstemän ökar i konsultuthyrningen inom Affärsområde It teknik och industri. Affärsområdet ligger nu på nära 50/50 av tjänstemän och arbetare.
Kvartalet hade något svagare orderingång, främst på grund av de två industri- och tillverkningskundernas avmattning.
Affärsområdet Skolhälsa har förbättrat sin omsättning mot prognos men tillväxten hålls fortfarande tillbaka på grund av brist på kvalificerade kandidater.
 
Svensk Vård och kompetensutveckling som förvärvades den 29/2 2016 håller på att introduceras i koncernen och lägger nu sin strategiska plan för nästa år. Förvärvet är den senaste pusselbiten i Maxkompetens bygge av en plattform som klarar av konjunkturförändringar och som skall förbättra långsiktig hållbarhet.

Maxkompetens tydliga fokus på förvärv löper enligt plan och vi arbetar intensivt med passande uppköpskandidater.

Verkställande direktör, Ronny SiggelinFör mer information, vänligen kontakta:
Ronny Siggelin, CEO
Email: ronny.siggelin@maxkompetens.se
Telefon: +46 (0)73 436 81 01


Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 454 32 00

Taggar: