Maxkompetens på väg att förvärva Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB

Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på nio orter i Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 600 jobb och har dagligen cirka 400 konsulter ute på uppdrag.

Maxkompetens har påbörjat en due diligence-process i samband med ett planerat förvärv. Går allt enligt plan är tillträdesdatum beräknat till 29/2, 2016. Köpeskillingen beräknas bli omkring 4 000 000 sek.
”Vi har under längre tid bevakat utbildningsmarknaden inom främst vård. Utbildningsbehovet i detta segment är väldigt högt i dag och förväntas ytterligare att öka genom regeringens förslag och satsningar på traineejobb, omsorgslyftet och lärlingsutbildningar.
För Maxkompetens tjänsteområde Omställning kommer närheten till en redan färdig utbildningsorganisation kunna förkorta anpassningstiden till nya och bättre omställningsprogram. Det är rimligt att tro att rena utbildningsmoment kommer att ingå som krav i framtidens omställningsupphandlingar.
Vårdinriktningen ger oss goda synergieffekter för vårt affärsområde Skolhälsa där vi undersöker möjligheten att kompetensutveckla befintligt anställda men också bredda erbjudandet till våra kunder.
Förvärvet har också effekten att koncernen tar ytterligare ett steg mot att bli mindre konjunkturkänslig.
Köpet av Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB innebär att Maxkompetens fått en viktig pusselbit på plats för vår långsiktiga strategi” säger koncernchef Ronny Siggelin.

Om Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB
Bolaget bedriver utbildning, kompetensutveckling och e-learning inom vård, skola och omsorg. Bolaget är ett utbildningsföretag som specialiserat sig på kvalificerad distansutbildning med den studerande i centrum. Bolagets huvudområden är introduktionsutbildningar, yrkesutbildningar, påbyggnadsutbildningar samt kartläggning och validering. Utbildningarna vänder sig till den kommunala vuxenutbildningen, landsting, företag och enskilda personer. Bolaget beräknas omsätta ca 10 miljoner 2015/2016.

För mer information, vänligen kontakta: Ronny Siggelin, Koncernchef
Email: ronny.siggelin@maxkompetens.se. Telefon: +46 (0)73 436 81 01

Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 454 32 00

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar