Maxkompetens säljer 35 % av aktierna i Svensk Vård & Kompetensutveckling i Stockholm AB

Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB bedriver utbildning, kompetensutveckling och e-learning inom vård, skola och omsorg. Bolagets huvudområden är introduktionsutbildningar, yrkesutbildningar, påbyggnadsutbildningar samt kartläggning och validering. Utbildningarna vänder sig till den kommunala vuxenutbildningen, landsting, företag och enskilda personer. Bolaget beräknas omsätta cirka 10 miljoner bokslutsåret 2015/2016.

Maxkompetens säljer 35 % av aktierna i Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB till TulleboGruppen AB.
Villkoren för försäljningen överensstämmer med villkoren i samband med Maxkompetens förvärv av bolaget 2016-02-29.
I försäljningen av aktierna ingår en utköpsklausul där Maxkompetens kan påkalla inlösen av TulleboGruppens aktier om 3 alt 4 år.
Syftet med försäljningen är att få ett pålitligt, erfaret och entreprenörsägt ledarskap via Louise Sternros som VD. Louise Sternros som en av huvudägarna i TulleboGruppen kan med goda incitament förflytta bolaget mot styrelsens mål. Louise tillträdesdatum som VD var 2016-02-29. Vinsten per aktie påverkas inte nämnvärt av försäljningen.  

TulleboGruppen AB är ett entreprenörsägt bolag som framgångsrikt står bakom flera snabbväxande bolag inom utbildning, vård och omsorg.

För mer information, vänligen kontakta: Ronny Siggelin, Koncernchef
Email: ronny.siggelin@maxkompetens.se. Telefon: +46 (0)73 436 81 01

Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på nio orter i Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 600 jobb och har dagligen cirka 400 konsulter ute på uppdrag.

Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 454 32 00

Prenumerera

Dokument & länkar