Maxkompetens Sverige AB:s aktier är godkända för handel på Nasdaq First North Stockholm med första dag för handel den 23 november 2015

Den 18 november 2015 godkände Nasdaq OMX Stockholm AB Maxkompetens Sverige AB:s ("Maxkompetens" eller "Bolaget") ansökan om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm ("First North"). Första dag för handel är den 23 november 2015 med handelsbeteckningen MAXK och ISIN-kod SE0007640321. Maxkompetens bolagsbeskrivning publiceras idag på Bolagets hemsida www.maxkompetens.se.

Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på nio orter i Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 600 jobb och har dagligen cirka 400 konsulter ute på uppdrag.

För mer information, vänligen kontakta:
Ronny Siggelin, CEO
Email: ronny.siggelin@maxkompetens.se
Telefon: +46 (0)73 436 81 01

Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 454 32 00

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar