Maxkompetens Sverige ABs årsredovisning för 2015/2016 publicerad.

Maxkompetens Sverige AB meddelar idag att årsredovisning för 2015/2016 nu är publicerad och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.maxkompetens.se

Årsredovisningen i tryckt format kommer att finnas på Maxkompetens kontor på Herkulesgatan 12 från och med idag och de aktieägare och intressenter som önskar få den hemskickad kan beställa den genom att skicka e-post till Sverige@maxkompetens.se, skriva till Maxkompetens Sverige AB, Herkulesgatan 12, 11152 Stockholm.

   
För mer information, vänligen kontakta: Ronny Siggelin, koncernchef
Email: ronny.siggelin@maxkompetens.se. Telefon: +46 (0)73 436 81 01

Denna information är sådan information som Maxkompetens Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg.

Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 454 32 00

Taggar:

Prenumerera