Maxkompetens tillträdesdag för Hampf Ekonomi & Redovisning AB.

Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på tio orter i Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 600 jobb och har dagligen cirka 400 konsulter ute på uppdrag och har vårdgivaransvaret för ca 17 000 elever.

Efter genomförd due diligence utan anmärkning har Maxkompetens idag slutfört förvärvet och haft tillträde av Hampf Ekonomi & Redovisning AB

Om Hampf Ekonomi & Redovisning AB
Hampf Ekonomi & Redovisning AB grundades 2008 och levererar Interimslösningar samt outsourcing inom ekonomi. Bolagets beräknas omsätta ca 7 Mkr innevarande räkenskapsår, med en Ebit på ca 1,5 Mkr.

Köpeskilling inklusive tilläggsköpeskilling beräknas bli omkring 6,5 Mkr.

För mer information, vänligen kontakta: Ronny Siggelin, koncernchef
Email: ronny.siggelin@maxkompetens.se. Telefon: +46 (0)73 436 81 01

Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 454 32 00

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar